یهودیان اسرائیل و جهان از امشب عید سوکوت (عید سایبان ها) را به مدت هفت روز جشن می گیرند

یگی از سایبان هایی که به مناسبت عید سوکت برپا شده است

 

فرا رسیدن عید سوکوت را که “جشن سایبان ها” نیز نامیده می شود، به همه باورمندان و همه یهودیان اسرائیل و جهان شادباش می گوییم.

سوکوت یکی از اعیاد سه گانه یهودیان است که کوتاه مدتی پس از آغاز فصل پائیز فرا می رسد که بی تردید از سنت های باستانی سرچشمه می گیرد که کشاورزان دوران باستان، در این فصل از سال، در مزرعه خود سایبانی برپا می ساختند که هنگام درو محصول استراحتگاهی داشته باشند و لحظاتی از کار دشوار خود بیاسایند.

ولی باورمندان، آن را نشان ایامی می دانند که حضرت موسی یهودیان را از سرزمین بندگی و بردگی مصر آزاد کرد و آنان را به بازگشت به سرزمین پدری رهنمون گردید.

یهودیان مدت چهل سال در بیابان سینا سرگردان بودند و در آن ایام سایبان هایی برای خویش برپا می کردند که شب  های تاریک را در آن بگذرانند.

از این رو می توان گفت که عید سوکوت مفهومی مضاعف دارد. از یک سو بیانگر دوران کشاورزی یهودیان در سرزمین پدری است و از عشق یهودی به وطن خویش حکایت دارد و در همان حال یادآور ایامی است که یهودیان در راه رسیدن به آزادی و سرزمین موعود، در بیابان سینا ره می پیمودند.

باورمندان یهودی پیش از فرا رسیدن عید، و در واقع ساعتی پس از آن که روزه بزرگ یوم کیپور به پایان می رسد، برپایی سایبان را در حیاط خانه و یا در بالکن آپارتمان خویش که بالای آن باز است، آغاز می کنند .

این سایبان با چهار ستون باریک که از چوب یا لولۀ آلومینیوم ساخته شده برپا می گردد و دیواره های آن از پارچه و سقف آن با شاخه های درخت خرما و درختان دیگر پوشیده شده است.

داخل سایبان را با کاغذهای رنگارنگ و تصاویر زیبا و عکس های مقدسین تزئین می کنند و با چراغ های رنگین آن را روشن می سازند.

شاید این اطاقک زیبا، ولی ناپایدار، می تواند نشانی نیز از گذرا بودن زندگی انسان ها داشته باشد و این پیام را برساند که همه چیز در این دنیای فانی موقت است و هیچ چیز برای همیشه پایدار نمی ماند.

یک هفته عید، فرصت مناسبی برای گردشگری است، زیرا از گرمای هوا کاسته شده و نسیم پاییزی می وزد.

ولی امسال، در حالی که کورونا در اوج است، از دامنه برگزاری عید به شدت کاسته شده و دید و بازدیدها متوقف گردیده و با برقراری قرنطینه، سفرهای داخلی و خارجی نیز باطل شده است.

امید داریم که همه محدودیت ها به زودی پایان گیرد.

عید سوکوت را به همه باورمندان شادباش می گوییم و برای همگان آرزوی نیکبختی و بهروزی و بهزیستی داریم חג שמח