یهودیان ایتالیا شب گذشته جمعه و امشب شنبه مراسم عید پسح را که عید آزادی و بهار یهودیان است برگزار می کنند

یهودیان شهر های میلان و رم و یا هر شهر دیگری در ایتالیا  همانند دیگر یهودیان در شب عید پسح آرزو می کنند که سال آینده در اورشلیم آزاد و آباد باشند و ما نیز  در این آرزو با آنان همخوانی می کنیم

یهودیان ایتالیا همانند یهودیان دیگر کشورها و از جمله اسرائیل شب گذشته جمعه و امشب شنبه مراسم عید پسح را که عید آزادی و بهار یهودیان است برگزار می کنند که در ایران آن را عید فطیر می نامیدند.

ولی برای یهودیان ایتالیا برگزاری این جشن مفهوم خاصی دارد . در عید پسح یهودیان یادآوری می کنند که چگونه به تبعید  مصر برده شدند و در آن سرزمین به بندگی و بردگی می زیستند و حضرت موسی آنان را آزاد ساخت و به سرزمین پدری بازگرداند.

یهودیان ایتالیا نیز به یاد دارند که دو هزار سال پیش امپراتوری روم آنان را از کشورشان و از سرزمین اسرائیل تبعید کرد و اسرائیل را به کلی ویران ساخت  و یهودیان را از آن کشور به تبعید برد و حتی نام سرزمین اسرائیل را به پا لستینا مبدل ساخت که اعراب آن را فلسطین تلفظ می کنند.

ولی یهودیان از تبعید امپراطوری روم نیز نجات یافتند و در ظرف دو هزار سال در پراکندگی غربت آیین  دینی و باورهای فرهنگی خود را حفظ کردند و در نهایت سرزمین خویش بازگشتند.

در ایتالیا دو جامعه ی یهودی قدرتمند وجود دارد که یکی در رم پایتخت آن کشور است و از فعالیت گسترده فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و دیگری یهودیان شهر میلان در شمال ایتالیا هستند که در میان آنان پارسی زبانان بسیاری وجود دارند .

بیشتر یهودیان پارسی زبان در میلان از ایران به آن شهر مهاجرت کردند و یهودیانی هستند که در مشهد می‌زیستند و در سال ۱۸۳۵  تعصب گرایان مسلمان آن ها را ناچار ساختند تا دین اسلام را بپذیرند وگرنه کشته خواهند شد ولی آنان در خفا باور دینی خود را حفظ کردند و همه مراسم از جمله شب عید پسح را به طور محرمانه برگزار می کنند و می کردند.

یهودیان شهر های میلان و رم و یا هر شهر دیگری در ایتالیا  همانند دیگر یهودیان در شب عید پسح آرزو می کنند که سال آینده در اورشلیم آزاد و آباد باشند و ما نیز  در این آرزو با آنان همخوانی می کنیم.