یهودیان به جامعه جهانی خدمت کرده اند، ولی یهود ستیزان آنان را “ریشه فتنه” می نامند

یهود ستیزان همیشه همه پدیده های منفی در زندگی بشری را به یهودیان نسبت می دهند و از هنگامی که اسرائیل در هفت دهه پیش استقلال دوباره خود را به دست آورده، برای آن که به یهودستیزی متهم نگردند، آن چه را که “صهیونیسم بین المللی” نام می نهد مورد اتهام و افترا قرار می دهند – و این در حالی که واقعیت کاملا عکس آن است و یهودیان در طول تاریخ، همیشه در خدمت به بشریت پیشگام بوده اند.

دکتر محسن بنایی پژوهشگر مقیم آلمان که چندین کتاب نیز تالیف کرده، در گفتگوی تلویزیونی با آقای منشه امیر، به بخشی از خدمات یهودیان به تمدن و فرهنگ و علم و هنر جامعه بشری اشاره کرد و به ویژه به نقش برخی یهودیان ایرانی پرداخت که به وطن خویش ایران، خدمات شایسته ای انجام داده اند.

منشه امیر در این گفتگو، که آخرین بخش از مصاحبه های وی با دکتر محسن بنایی درباره اسرائیل و یهودیت بود، شماری از خدمات یهود به بشریت را بر شمرد.

او از جمله گفت که یهودیان نخستین قوم جهان بودند که به پروردگار یگانه ایمان آوردند و به این باور رسیدند که یک بت که حتی اگر بزمین افتد چندین تکه می شود، نمی تواند خالق زمین و آسمان و یا بخشی از آن باشد.

آقای امیر گفت که یهودیت پایه گذار لزوم استراحت هفتگی بوده و روزها را به هفت تقسیم کرده و از قول خداوند گفته است که آدمیان باید یک روز در هفته دست از کار بکشند و استراحت کنند.

این توصیه در چند هزار سال پیش، در دورانی مطرح شد که مردمان برای گذران زندگی خود، هفت روز هفته از بوق سحر تا غروب آفتاب کار می کردند و زحمت می کشیدند.

آقای امیر به اختصار به نقش یهودیان در علم و دانش و فلسفه و هر و موسیقی و امور اقتصادی در جهان اشاره کرد و گفت در حالی که یهودیان دو هزارم جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند، ولی همیشه در پیشرفت بشریت و معنویات جوامع نقش برجسته داشته اند.

او گفت که یهودیان با این جمعیت کم، برندگان ده ها درصد از جوایز نوبل در همه رشته ها، از ادبیات تا پزشکی بوده اند.

دکتر محسن بنایی نیز در سخنان خود از دانشمندان بزرگ یهودی در جهان نام برد و سپس به بزرگان جامعه یهودیان ایرانی پرداخت و از شاعران و موسیقیدانان یهودی در ایران یاد کرد و در توصیف خدمات فرهنگی یهودیان به ایرانیان، از جمله گفت که زنده نام سلیمان حییم پایه گذار فرهنگ نویسی دو زبانه در ایران بود و فرهنگ های او هنوز در دست ایرانیان و مورد استفاده آنان است.

نسخه کامل این گفت و شنود، در اختیار کاربران قرار دارد: