یهودیان جهان امروز شنبه دومین شب آیین های عید پسح عید آزادی و بهار را برگزار می کنند

یکی از ویژگی‌های عید پسح آن است که هر خانواده هر فردی را که تنها و یا مسافر است به خانه خویش دعوت می کنند

یهودیان جهان امروز شنبه دومین شب آیین های عید پسح عید آزادی و بهار را برگزار می کنند.در کشور اسرائیل این آیین‌ها تنها برای او یک شب یعنی شب گذشته انجام گرفت.

یهودیان دین مدار امروز شنبه را در کنیسه ها گذراندند و آیین‌های نیایش را برگزار کردند.اما صدها هزار نفر از اهالی اسرائیل با استفاده از تعطیلات نوروزی یهودیان به دامان دشت و صحرا رفتند.

همه اماکن گردشگری اسرائیل از حضور بازدیدکنندگان موج می‌زند و علاوه بر این صدها هزار نفر از اسرائیلی‌ها راه سفر به خارج از کشور را در پیش گرفته و یا به صحرای سینا در مصر و بندر عقبه در اردن برای تعطیلات رفتند.

ژنرال اویکو خاوی  رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل شب عید را در میان سربازان در یکی از پادگانهای بزرگ کشور اسرائیل گذراند.

یکی از ویژگی‌های عید پسح آن است که هر خانواده هر فردی را که تنها و یا مسافر است به خانه خویش دعوت می کنند.

شب گذشته در پایان مراسم عید در بسیاری از جاده های مرکزی اسرائیل راه بندان به وجود آمد زیرا شمار زیادی از شهروندان در پایان شب عید به خانه های خود باز می گشتند.

با آنکه هوای اسرائیل امروز شنبه نسبتا سرد است اما ده‌ها هزار نفر در سواحل کشور حضور دارند که مشغول آب تنی هستند.