یهودیان یادروز شش میلیون نفر قربانیان هولوکاست را با آئین هایی گرامی داشتند

ملت اسرائیل امروز با اندوه بسیار، یاد شش میلیون نفر یهودیانی را که در جنگ جهانی دوم قربانی جنایات شیطانی هیتلر و حکومت آلمان نازی شدند گرامی داشت.

این مراسم شب گذشته با آئین سالیانه در نهاد یَد وَ شِم، موزه حنایات نازی ها، در اورشلیم آغاز شد. در این آئین که در برابر مجسمه قیام یهودیان گتوِ ورشو برگزار گردید، نخست وزیر و مقام رئیس جمهوری و چند تن دیگر از شخصیت ها سخنرانی کردند و سپس شش تن از بازماندگان اردوگاه های مرگ آلمان نازی مشعل های یادبود را برافروختند و گروهی از سربازان دختر و پسر اسرائیلی سرود پارتیزان های یهودی را اجرا کردند.

ساعت ده بامداد امروز (پنجشنبه) آژیر در سراسر اسرائیل به صدا درآمد و شهروندان در هر کجا که بودند بپا خاستند و مدت دو دقیقه به حال احترام ابستادند.

دقایقی پس از آن، آئین دیگر در برابر مجسمه پارتیزان ها در موزه ید و شم آغاز گردید و نخست وزیر و شخصیت های سیاسی و اجتماعی تاج گلهایی را در کنار مجسمه نثار کردند.

همچنین در کنست (پارلمان اسرائیل) امروز آئین سالیانه ای با عنوان “هرکس نامی دارد” برگزار شد. این آئین اشاره به آن است که نازی ها پس از آن که یهودیان را به بازداشتگاه های مرگ انتقال می دادند، شماره ای روی ساق دست آن ها حک می کردند و از آن پس آنان را نه به نام، بلکه به شماره ای که روی دست داشتند، خطاب می کردند.

در آئین امروزِ “هر کس نامی دارد”، نمایندگاه پارلمان و میهمانان، به مدت چند ساعت اسامی عزیران از دست رفته خود در دوران هولوکاست را اعلام داشتند و آن ها را به یاد آوردند.

ولی مهمترین آئین یادروز هولوکاست، امروز در لهستان و در اردوگاه مرگ آشوویتس برگزار گردید که “راه پیمایی زندگان” نام گرفته است. در این آئین هزاران نفر جوانان یهودی از اسرائیل و دیگر کشورهای جهان، فاصله بین دو اردوگاه آشوویتس و بیرکناو birke-nav  را که حدود سه کیلومتر است، همراه با خواندن سرودهای پارتیزانی پیاده طی می کنند.

این آئین به یاد شبی است که ارتش شکست خورده نازی، بازماندگان یهودی در اردوگاه مرگ آشوویتس را با پای پیاده و در حالی که برف می بارید و سرمای شدیدی حکمفرما بود به اردوگاه مرگ بیرکناو انتقال دادند. در جریان این راه پیمایی صدها نفر از یهودیانی که در اثر گرسنگی و بیماری به اسکلت های متحرک شباهت داشتند، جان دادند و از این رو، فاجعه مزبور “راه پیمایی مرگ” نام گرفت.

اکنون هر سال هزاران نفر از جوانان یهودی از سراسر دنیا و همچنین صدها تن از سربازان جوان اسرائیلی در آئین راه پیمایی بین آشوویتس و بیرکناو شرکت می کنند. این آئین “راه پیمایی زندگان” نام گرفته تا به نازی ها و دشمنان یهودیان یادآوری شود که ملت یهود زنده است و آنانی که خواهان نابودی یهودیان بودند، خود اکنون در گور خفته اند.

در راه پیمایی امروز که ساعاتی پیش انجام گرفت، مقام رئیس جمهوری اسرائیل، پرزیدنت روبی ریولین نیز شرکت داشت و در کنار جوانان این راه را پیاده پیمود. یکی از تازگی های این مراسم، حضور رئیس جمهوری لهستان بود که در کنار پرزیدنت ریولین این مسافت را پیمود تا نشان دهد که او و حکومتش نسبت به یهودیان خصومتی ندارد و بعکس دوست و حامی آنان هستند.

ماه گذشته فانونی در لهستان به تصویب رسید که با اعتراض گسترده اسرائیل و بازماندگان هولوکاست و برخی کشورهای دیگر روبرو شد. زیرا در این قانون آمده است که هر کس بگوید که لهستانی ها نیز با نازی ها در کشتن یهودیان همکاری کرده اند، مجرم شناخته خواهد شد و محاکمه و مجازات خواهد گردید.

این قانون، اکنون در دادگاه ویژه قانون اساسی لهستان در دست بررسی است تا اگر معلوم شود که با اصول قانون اساسی مباینت دارد، لغو و باطل گردد.

در آئین شب گذشته در نهاد ید و شم، نخست وزیر در نطق خود به جنایات کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه نیز اشاره کرد و از جهانیان خواستار شد که برای نجات یک قوم بیدفاع و سرکوب شده و پایان بخشیدن به جنایات ارتش سوریه که با کمک سپاه پاسداران ایران صورت می گیرد، به پا خیزند.

پرزیدنت ریولین در سخنرانی خود، بی آن که به صراحت به قانون جدید دولت دست راستی لهستان اشاره کند، از جمله گفت: «در برابر انکارگران هولوکاست ساکت نخواهیم نشست».