یهود ستیزان، قتل جورج فلوید را به بهانه ای برای ایجاد تنفر نسبت به یهودیان و اسرائیل مبدل ساخته اند

قتل فجیع جورج فلوید که با ابراز تنفر در سراسر جهان روبرو شد، بهانه تازه ای به یهود ستیزان داد تا با انتشار کاریکاتورها و عکس های مونتاژ شده، یهودیان و اسرائیل را به ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان متهم سازند.

ترور فلسطینی اکنون چندین دهه است که با شیوه های مختلف آدم کشی، می خواهد اسرائیل را نابود کند. در راه رسیدن به این نیت ناپاک بوده که تروریست های فلسطینی، شهروندان اسرائیلی را از پشت سر هدف ضربات چاقو قرار داده و یا با اتومبیل کالسکه یک نوزاد سه ماهه را زیر گرفته و او را کشته اند.

ولی یهود ستیزان و طرفداران ترور فلسطینی، با مونتاژ کردن عکس هایی که ظاهرا سربازان اسرائیلی را در حال خفه کردن فلسطنیان نشان می دهد، به تبلیغات زهرآگینی علیه یهودیان و ملت اسرائیل پرداخته اند. یک نگاه سطحی به خوبی نشان می دهد که چهره یک فلسطینی مرده زیر پای یک سرباز اسرائیلی، به صورت ناشیانه مونتاژ شده است.

در گذشته نیز طرفداران ترور فلسطینی و افراد ضد یهودی به ترفندهای مشابهی دست زده اند.

در برخی از این ادعاهای زهرآگین، از آنجا که یهود ستیزان نتوانسته اند عکس مناسبی را مونتاژ کنند، به تصویر کردن صحنه ای پرداخته اند که ظاهرا یک سرباز اسرائیلی را در حال خفه کردن یک کودک فلسطینی نشان می دهد.

در زیر تصویر یک تروریست فلسطینی که سربازان اسرائیلی را از پشت هدف چاقو قرار داده و خود، هدف گلوله دفاعی سربازان قرار گرفته بود، و یک سرباز اسرائیلی دو دست او را به زمین چسبانده تا نتواند به تعرض ادامه دهد، نوشته شده است “من نمی توانم نفس بکشم” – سخنی که از زبان جورج فلوید شنیده شده بود.

با دقت در این تصویر، می توان به خوبی دید که هدف سرباز، نگهداشتن دو دست فرد تروریست است و با تنفس و گلوی او کاری ندارد.

این نخستین بار نیست که یهود ستیزان، با جعل واقعیت ها، علیه ملت یهود و مردم اسرائیل به تبلیغات زهرآگین دست می زنند.

استفاده از حادثه فجیع جورج فلوید نیز نخستین مورد این گونه بهره برداری های ترفندگونه نیست.