یوم کیپور، روز طلب بخشایش!

 

 

شامگاه امروز، پیش از آن که خورشید جهانتاب در دامان افق بخسبد و آرام گیرد، روزه بزرگ یهودیان آغاز می شود که تا دیری از پایان روز بعد و تا بازگشت تاریکی بر زمین، ادامه خواهد یافت.

یوم کیپور را “روز طلب بخشایش” نامیده اند، زیرا یهودیان باورمند از شامگاه امروز به نیایش می نشینند و از درگاه پروردگار تمنا می کنند که گناهان آنان را ببخشد وآن ها را به سوی راستی و پاکی رهنمون گردد.

یوم کیپور ده روز پس از آغاز سال نو عبری، نوروز یهودیان فرا می رسد و باور بر آن است که پرودرگار یکتا در این ده روز برگه های اعمال انسان ها را بررسی می کند و رفتار همگان را می سنجد و در دفتر اعمالشان ثبت می کند، تا در روز رستاخیز پاسخگو باشند.

یهودیان، در نیایش های امشب و سراسر ساعات فردا، از درگاه پرورگار می طلبند که گناهان آنان را ببخشد و در دفتر اعمالشان، کرده هایشان را به نیکی رقم زند.

برای باورمندان، یوم کیپور، روز تطهیر روان است.

روزی است که باید زشتی گناهان را بازگو کرد و به خود هشدار داد که مبادا دوباره خطا کند. مبادا حق دیگران را پایمال سازد، مبادا دروغ بگوید و زبان به ناپاکی آلوده سازد.

دین را باید آئینی دانست که هدف آن رهنمود انسان ها به سوی نیکی و داد و پاکی باشد – و نه آن که به نام دین سر از تن دگراندیشان جدا کنند و با سنگسار، چان زنان را بگیرند و به نام اعتلای دین، انسان ها را به زنجیر بکشند و به زن و مرد تجاوز جنسی کنند و آن را خواست دین و نشان عدالت بدانند و به آن ببالند.

در زبان عبری، واژه “مذهب و دین” را “دَت” می نامند که همانا از واژه پارسی داد و دادپروری آمده است و یکی از صدها و شاید هزاران واژه اصیل پارسی باشد که زبان عبری را غنی تر ساخته است.

به باور یهودیان، دین، و یا به واژه عبری آن دَت، باید آئین داد باشد و مردمان به یکدیگر بدی نکنند و آئین دادپروری پیشه سازند.

در این روز مقدس، دعا کنیم که پروردگار همگان را به راه راست، به دَت و داد رهنمون گردد و نابود شوند پلید منشانی که دین را وسیله آزار و جنایت و بی داد قرار می دهند.

آمین!

3 دیدگاه‌

  1. این خداونداست که بایدازیهودیان طلب بخشش نماید چراکه درکشتار شش ملیون یهودی بیگناه وبی آزارتوسط آلمان نازی،دست روی دست گذاشته ونظاره میکرد!

  2. محبت خدای پدر و فیض خداوند ما عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما . خدا به قدری جهانیان را محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاویدان یابد . من برای آن عزیزی که یادداشت گذاشته که خدا باید طلب بخشش کند . در جواب می گویم من برای شما دعای خیر می کنم و برایت طلب برکت ، ‌از خدا میخواهم شما را ببخشد چون نمیدانی چه می گویی . خداوند عیسی فرمود اگر تنها به کسانی محبت کنید که شما را محبت می کنند چه فرقی با گناهکاران دارید آنها هم اینچنین می کنند ، اسراییل نیازی به کمک هیچ کشوری ندارد چون این سرزمین را خداوند به آنها بخشیده تا ابد ، و پیشگویی کرده چند کشوری که در زمان آخر به اسراییل حمله می کنند خداوند یهوه صبایوت فرموده تمام لشکر آنها را کوههای صهیون تار و مار می کند ، خداوند فرموده من دروازه های اورشلیم و کوههای صهیون را بسیار دوست دارو و اسراییل مردمک چشم من است ، امین . جلال و قوت از الان تا ابالاباد از آن خداوند ما عیسی مسیح است ،

Comments are closed.