یوم کیپور، زمان روزه بزرگ یهودیان و هنگام طلب بخشایش از پروردگار عالم، فرا می رسد

 

 

شامگاه امروز پیش از آن که آفتاب جهانفروز در دامان افق فرو رود و تاریکی بر زمین چیره گردد، ملت اسرائیل و یهودیان سراسر جهان آئین های مقدس ترین روز مذهبی خود را آغاز می کنند.

آن ها ساعتی پیش از غروب آفتاب، صرف شام را به پایان رسانده اند و برای رفتن به کنیسا (نیایشگاه یهودیان) آماده می شوند و تا پاسی پس از شامگاه روز بعد، روزه را ادامه می دهند

از ساعتی پیش از غروب آفتاب امروز تا ساعتی پس از فرار رسیدن شامگاه فردا روزه می گیرند و برای نیایش به حضور پروردگار و طلب بخشایش از او در کنیساها به نیایش می پردازند.

یوم کیپور (روز طلب بخشایش)، که در دهم ماه تیشری – یعنی ده روز پس از آغاز سال نو یهودی (روش هشانا) واقع می شود، یکی از مقدس ترین رویداد مذهبی یهود است.

یهودیان از هنگامی که به رهبری و هدایت پدران باستانی خویش به صورت یک قوم منسجم درآمدند، این روز بزرگ را برگزار می کنند.

در کتاب مقدس یهود آمده است: «روز دهم ماه تیشری عید خداوند است. در این روز همه کارهای خود را متوقف کنید، از خوردن و آشامیدن بپرهیزید و به تطهیر روان خویش بپردازید. این روز، روز پاک کردن گناهان و اشتباهات است.

هر سال در این روز اعمال خویش را سنجیده و بررسی کنید و از آنچه به راستی و درستی انجام نداده اید، طلب مغفرت نماید. باشد که گناهان شما بخشیده شود»..

یهودیان پیش از فرا رسیدن یوم کیپور، نزد آنانی می روند که شاید علیه آن ها  ستمی روا داشته اند و از آنها پوزش می طلبند و بدهی های خود را می پردازند و دین خویش را ادا می کنند.

نام دیگر یوم کیپور (روز کفاره) یوم هسلیخا (יום הסליחה Yom Haslikha به مقهوم روز پوزش است.

با فرا رسیدن یوم کیپور آرزو کنیم که گناهان همگان بخشیده شود و کژیها از میان رخت بربندد،

در میان یهودیان و در میان همه اقوام و ملت ها، ستیز پایان گیرد و مهر ایزدی جایگزین آن گردد،

ستم برود و داد جانشین آن شود

راستی بر دروغ چیره شود و درستی بر نادرستی غلبه یابد،

جنگ و خونریزی پایان گیرد و همزیستی و همیاری جانشین آن شود،

بیماری ها پایان گیرند و همه بیماران شفا یابند،

ناداری پایان گیرد و رفاه و نیک زیستی برقرار شود.

از ایزد یکتا، خداوندگار کهکشان ها می طلبیم که با دید گذشت و بخشایندگی به ما بنگردد و گناهان را بزداید و ما را به راه داد  و دوستی و مهر و همیاری رهنمون گردد. آمین