یونیسف تایید می کند که ده ها کودک و نوزاد آواره جنگی در سوریه از شدت سرما جان باخته اند

 هفته پیش نیز از جان باختن کودکان سوری در اثر سرمای شدید خبر رسیده بود که یازده تن از آنان کودکان شیرخوار و نوزاد بوده اند

جنگ داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد و در حاشیه آن گزارش های تکان دهنده ای از ادامه آسیب رسیدن به کودکان و نوزادان منتشر می شود. در آخرین گزارش ها آمده است که سی و دو تن دیگر از کودکان اهل سوریه در ظرف یک ماه گذشته کشته شده اند. پیش از آن خبر رسیده بود که ده ها کودک، در مسیر فرار از جنگ و در تلاش برای یافتن سرپناه، از شدت سرما منجمد گردیده و جان سپرده اند.

این جنایات تکان دهنده در حالی رخ می دهد که کشتار مردم آزادیخواه نیز در کشور سوریه همچنان ادامه دارد و سپاه قدس ایران و حزب الله لبنان نیز در ارتکاب به این جنایات نقش فعالی دارند. رژیم ایران، مردم آزادی طلب سوریه را “تروریست” می خواند.

نهاد جهانی حمایت از کودکان، موسوم به یونیسف، که شعبه ای از سازمان ملل است، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که  ده ها کودک در اثر سرمای شدید در سوریه و نداشتن سرپناه جان خود را از دست داده اند.

در دو ماه گذشته هزاران نفر بر شمار آوارگان جنگی در سوریه افزوده شده که شمار چشمگیری از آنان کودک و یا حتی نوزاد هستند.

هفته پیش نیز از جان باختن کودکان سوری در اثر سرمای شدید خبر رسیده بود که یازده تن از آنان کودکان شیرخوار و نوزاد بوده اند.

بیشتر این نگون بختان در شمار افرادی بودند که از ناحیه موسوم به دِیر الزُرو در مرکز سوریه، که هنوز تحت تسلط داعش است گریخته بودند.