یکی از اعضای واحد ضدهوایی گروه تروریستی حماس در غزه، به اسرائیل گریخت و اطلاعات مهمی را فاش ساخت 

در اورشلیم فاش شد یکی از اعضای فرماندهی دفاع ضد هوایی حماس در نوار غزه، که به اسرائیل گریخت، اطلاعات با ارزشی در اختیار بازپرستان خود قرار داد که برای اسرائیل قابل توجه می باشد.

این فرد ۲۴ ساله به نام عزالدین حسین در ناحیه جبلیه در شمال غزه زندگی می کرده و از هفت سال پیش به استخدام گروه تروریستی حماس درآمده و در بخش پدافند هوائی به کار گماشته شده بود.

عزالدین حسین که احتمالا با فرماندهان خود اختلاف پیدا کرده و با آن ها وارد نزاع شده بود، تصمیم گرفت به اسرائیل بگریزد و خود را به این کشور تسلیم کند.

او ماه گذشته با شنا در دریا، فاصله بین نوار غزه و خاک اسرائیل را پیمود، ولی به مجرد آن که از مانع زیردریایی الکترونی اسرائیل در این خط مرزی عبور کرد، ماموران دریایی اسرائیل او را بازداشت کردند و در هفته های اخیر بازپرسی از او جریان داشته است.

آگاهان می گویند که او اطلاعات با ارزشی را افشاگری کرده است که اسرائیل از منابع دیگر نیز از درستی سخنان آگاه شده و معتقد گردیده است که آن فرد قصد فریبکاری نداشته است.

از از جمله گفت که حماس و سازمان های تروریستی دیگر، در تلاش برای ساقط ساختن هواپیماها و بالگردان های اسرائیلی به موشک های دوش پرتاب و یک نوع موشک زمین به هوا مجهز شده اند.

او گفت که چند واحد از این موشک ها را در انبار خانه خود نگهداری می کرده است.

هفته پیش، گروه های ترور در غزه، دوباره به سوی اسرائیل یک فروند موشک پرتاب کردند که هدف آن کشتن اهالی غیر نظامی بود، ولی به هدف اصابت نکرد. اسرائیل در واکنش، شماری از مواضع تعرضی حماس و از جمله حفاری هایی را که هدف از آن احداث تونل تعرضی به خاک اسرائیل بود، منهدم کرد.