یکی از بزرگترین تظاهرات در اسرائیل علیه تصمیم به اخراج پناهجویان آفریقایی

در ابراز مخالفت با اخراج هزاران تن پناهجویان کشورهای آفریقایی که به طور غیرقانونی وارد اسرائیل شده اند، شب گذشته (شنبه) حدود بیست هزار نفر در تل آویو تظاهرات کردند و از دولت خواستار شدند این تصمیم را باطل سازد.

یکی از سخنرانان این همایش بزرگ، یک بانوی یهودی از بازماندگان جنایات آلمان نازی بود که گفت “یهودیان رنج غربت و سرکوب و آزار را چشیده اند و اکنون نباید این پناهجویان آفریقایی که به اسرائیل پناهنده شده اند، از این کشور اخراج گردند”.

طرفداران اخراج می گویند که این افراد به طور غیرقانونی و از طریق رخنه یابی مرزی از خاک مصر وارد اسرائیل شده اند و اکثر آن ها برای زندگی بهتر و پیدا کردن کار به اسرائیل آمده اند و جانشان در کشور خود در خطر نبوده است.

طرفداران اخراج بیش از صد هزار نفر پناهجو، می گویند که اسرائیل امکانات مادی و تشکیلاتی محدودی دارد که وقف جذب پناهجویان یهودی از سراسر جهان می شود.

برخی دیگر حتی یادآوری می کنند که این پناهجویان باعث ترویج خشونت و دزدی می شوند و از نظر فرهنگی نیز مساله ساز هستند.

حضور بیست هزار نفر در تظاهرات به پشتیبانی از پناهجویان آفریقایی، یکی از بزرگترین همایش ها در جانبداری از آنان بود.

سازمان های حقوق بشر و همچنین نهادهای یهودیانی که از اردوگاه های مرگ آلمان نازی جان سالم به در برده اند، بارها حمایت خود را از پناهجویان بیان داشته اند. همچنین دادگاه های اسرائیلی در چندین مورد، مقامات امنیتی و انتظامی را از اجرای اقداماتی در بازداشت پناهجویان و یا زندانی ساختن آن ها در زندان مخصوصی در جنوب کشور، منع کردند.