یکی از جوایز اسکار به کارگردان جوان اسرائیلی تعلق گرفت و موجب خوشحالی مردم شد

یکی از جوایز اسکار به کارگردان جوان اسرائیلی تعلق گرفت و موجب خوشحالی مردم شد

با اعلام نام برندگان جوایز سالیانه اسکار، اعلام شد که یک کارگردان اسرائیلی نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه را نصیب خود ساخته است. انتشار این خبر، با ابراز شادمانی در اسرائیل روبرو شد.

کارگردان جوان اسرائیلی که به این دستاورد هنری نائل شد، گای ناتیو نام دارد که از پنج سال پیش به ایالات متحده نقل مکان کرده است.

این فیلم کوتاه “اسکین” نام دارد و به موضوع تبعیض نژادی در ایالات متحده می پردازد و از جمله پرزیدنت ترامپ را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

کارگردان اسرائیلی به خبرنگاران گفت که اعطای جایزه به وی، نشان می دهد که جوایز اسکار مستقل عمل می کنند و دارای گرایش های سیاسی نیستند.

کارگردان اسرائیلی گای ناتیو که ۴۵ سال سن دارد، سومین  اسرائیلی است که جایزه اسکار به او تعلق می گیرد.