یک آتش سوزی عمدی دیگر در فاصله ۱۶ کیلومتری از شمال اورشلیم ۲۶ هکتار بیشه زار را سوزاند

اداره آتش نشانی اورشلیم ارزیابی کرد که در جریان آتش سوزی روز گذشته در بیشه زارهای شمال پایتخت، دتس کم ۲۶ هکتار از زمین های سرسبز که در فاصله شانزده کیلومتری شمال اورشلیم قرار دارد، طعمه حزیق شده است.

در یک ماه اخیر این دومین بار است که در این مکان آتش سوزی رخ می دهد و احتمال قوی می رود که وقوع آتش سوزی عمدی بوده و خرابکاران فلسطینی عامل آن بوده اند.

محل وقوع آتش، در خط مرزی قدیمی اسرائیل با کرانه باختری است و چندین شهرک عرب نشین در همسایگی خاک اسرائیل قرار دارد.

هواپیماهای آتش نشان اسرائیل روز گذشته ساعت ها کوشیدند آتش را خاموش کنند و از شامگاه تا پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) نیز همچنان در محل حضور داشتند تا از شعله ور شدن دوباره آتش جلوگیری کنند.

اهالی یک آبادی کشاورزی اسرائیلی ناچار به ترک خانه های خود شده بودند، ولی در ساعات شب اجازه بازگشت یافتند.

ایجاد حریق از طریق پرتاب بطری های آتش زا، به یکی از شیوه های خرابکاری علیه اسرائیل مبدل شده است. اسرائیل برای افزایش فضای سبز در کشور، هر سال میلیون ها درخت می کارد و بیشه زارها را گسترش می بخشد.