یک آخوند حکومتی که از جانب رژیم “پدر طب اسلامی” نام گرفته، دستور داد کتاب طب علمی به آتش کشیده شود

آخوند عباس تبریزیان

آخوند دولتی عباس تبریزیان که حکومت اسلامی ایران او را  پدر طب اسلامی نامیده، با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی علیه طب علمی عملا کتاب‌سوزان راه داخت و کتاب پزشکی داخلی نوشتۀ دکتر هاریسون را که یکی از کتاب های مرجع در دانشکده های پزشکی در ایران است آتش زد.

ایرج مصداقی ، فعال سیاسی پیشتر یک بار در مقاله‌ای درباره او نوشته بود: «او ادعا می‌کند که طب اسلامی پیشرفته‌ترین طب دنیا است چرا که جبرئیل به پیامبر و از طریق او به اهل بیت الهام شده است و از اروپا و آمریکا پیشنهاد‌های فراوانی برای او آمده است. حتی آن‌ها قول داده‌اند چنانچه وی به اروپا عزیمت کند و آن‌ها معجزات درمانی وی را مشاهده کند همگی مسلمان خواهند شد.

از سوی دیگر او مدعی است که رئیس بیمارستان سرطان هلند شخصاً به او مراجعه کرده و حتی پیشنهاد ازدواج هم به او داده است». مصداقی رد ادامه افزود:  در مشهد سه سوله متعلق به تبریزیان شناسایی شد که در آن‌ها کار تولید، بسته بندی و انبار دارو با عنوان طب اسلامی صورت می‌گرفت و آنقدر وضعیت وخیمی داشت که به ورود مقامات قضایی و پلمب سوله‌ها منجر شد.

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت حکومت  نیز نسبت به فعالیت عباس تبریزیان ابراز نگرانی کرده بود و در سال ۹۶ گفته بود: ««تعجب من این است که کسی که لباس پیغمبر تنش است می‌آید و هرچه می‌خواهد علیه پزشکی می‌گوید و هیچ‌کس صدایش در نمی‌آید، اما باید در این مسائل همه حرف بزنند و روشنگری کنند و اجازه ندهیم از کم اطلاعی مردم سوء استفاده شود .

من به سهم خودم در خفا تلاش کردم تا با افرادى که با لباس پیغمبر و به اسم دین به سلامت مردم آسیب مى‌زنند، مقابله شود. متاسفم که قوه قضاییه در برخورد با سوء استفاده گران از دین و آسیب به سلامت مردم حساسیت کمترى دارد».

کاربران در شبکه اجتماعی نوشته اند:  پرسش این است که چرا چنین کسی که با جان شهروندان ایرانی بازی می‌کند و آموزش پزشکی و مدرن را به سخره می‌گیرد باید این چنین آزادی عمل داشته باشد و حتی در تلویزیون در شبکه تماشا برنامه داشته باشد و رسانه‌های سپاه و بسیج نیز او را تبلیغ کنند؟