یک استاد جامعه شناسی در ایران هشدار می دهد که بزودی خشم پابرهنگان در ایران موجودیت رژیم را در می نوردد

روح الله خمینی گفته بود که انقلاب او مرهون پیکار پابرهنگان و مستضعفان است. اکنون، سعید معیدفر، جامعه شناس مقیم ایران در رابطه با اعتراض های مردمی هشدار داد که رژیم ممکن است به زودی با طوفان پابرهنگان و گرسنگان روبرو شود که ادامه موجودیت آن را به خطر خواهد انداخت.

این کارشناس، در توضیح این ارزیابی خود گفت:  در ایران جمعیت “گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچ کس جلودار آنها نیست” و”کشور و جامعه در مسیر تندبادهای شدید” قرار گرفته است.و این جمعیت معترض “مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهند کرد.”

سعید معید فر افزود : ویژگی مهم جنبش اعتراضی جاری این است که ثمرۀ اقدام میلیون ها گرسنۀ حاشیه نشینی است که در دروازه های شهرهای بزرگ کشور کمین کرده اند و سرخوردگی آنان نتیجۀ چهل سال سیاست های غلط مقامات حکومت اسلامی ایران است.

سعید معیدفر گفت:  “امروز ما مانده ایم با یک اقتصاد ورشکسته، فسادها، تبعیض ها و سیاست های غلطی که طی ۳٠ الی ۴٠ سال باعث تخلیه روستاها شد. در حاشیه کلان شهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی متمرکز شده لشگر گرسنگانی شکل گرفته است که هر روز برای هجوم به کلانشهرها آماده تر و با انگیزه تر هستند.”

وی افزود :  “لشگر گرسنگان” که  به زودی جمعیتی بالغ بر ٢۴ میلیون نفر را تشکیل می دهد به کلانشهرها هجوم خواهند آورد و “باید هر چه زودتر برای آن چاره ای اندیشید” البته باید گفت که دیگر وقت برای چاره اندیشی باقی نمانده، است چرا که  “نظم و بنیاد اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخلاقیات در کشور از بین رفته است” و همۀ اصلاح طلبان به اتهام های دزدی و فساد “بی اعتبار شده اند.”

سعید معیدفر هشدار داده و گفت :  در ایران جمعیت “گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچ کس جلودار آنها نیست” و خلاصه اینکه “کشور و جامعه در مسیر تندبادهای شدید” قرار گرفته است.و این جمعیت مهترض “مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهند کرد.”

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف، نیز گفته است که جمعیت حاشیه نشین کشور از مرز ١٩ میلیون نفر گذشته و تا سال ١۴۰۰ دست کم به ٢۳ میلیون نفر خواهد رسید.

فرشاد مؤمنی افزود : یک سوم جمعیت کل کشور و دو سوم جمعیت زندان های کشور را حاشیه نشینان تشکیل می دهند.

وی  برای نشان دادن درجۀ فقر در ایران امروز گفته است که در سال ١۳۶٧ سرانۀ مصرف گوشت هر ایرانی در سال ١٢٢ کیلوگرم بود در حالی که این رقم در سال ١۳٩۰ یعنی در اوج درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد به زیر ۴٠ کیلوگرم کاهش یافت. وی  نگفته است که سرانۀ مصرف گوشت در وضعیت کنونی کشور یعنی در شرایطی که رشد اقتصادی به منفی ١۰ درصد نزول کرده چند کیلو گرم است.