یک افسر ارشد سوریه که با رژیم ایران و حزب الله همکاری نزدیک داشت، به صورت مرموزی ترور شد

سربازان سوریه در بخش سوری بلندیهای گولان

منابع خبری در مورد سوریه، می گویند که یکی از افسران ارشد ارتش آن کشور که با رژیم ایران و حزب الله لبنان روابط نزدیکی نظامی داشته، هنگام دیدار از یک قرارگاه نظامی در نزدیکی مرزهای اسرائیل ترور شده است. هنوز معلوم نیست که چه فرد یا گروهی این سوءقصد را انجام داده است.

محافل خبری گفتند که افسر ترور شده جمال الاحمد نامیده می شد و درجه سرتیپی داشته و فرمانده بخش سویدا در جنوب سوریه بوده است. به گفته محافل خبری، یکی از ماموریت این افسر آن بوده که امکانات استقرار افراد حزب الله لبنان در نزدیکی مرزهای اسرائیل در ناحیه گولان را فراهم سازد.

در گزارش آمده است که سرتیپ الاحمد، پریروز (سه شنبه) هنگامی که مشغول بازدید نظامی از قرارگاهی در نزدیکی سویدا بود، به طور مرموزی هدف گلوله قرار گرفت و از پای درآمد.

به گفته محافل خبری، یکی از مسؤلیت های مهم این سرتیپ ارتش سوریه، همکاری با حزب الله لبنان و نیروهای تحت فرمان رژیم ایران، برای استقرار در نزدیکی مرزهای اسرائیل در بلندی های گولان بوده است.

اسرائیل نسبت به احتمال استقرار حزب الله و سپاه قدس ایران در نزدیکی مرزهای بلندی های گولان، حساسیت بسیار دارد و در گذشته نیز یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران و نظامیانی از حزب الله لبنان، هنگامی که در حال بازدید از بخش سوریه در بلندی های گولان بودند و  امکان استقرار جنگجویان وابسته به رژیم ایران در این ناحیه را بررسی می کردند، در جریان یک حمله موشکی به هلاکت رسیدند.

یک دیدگاه

  1. البتّه چون ایشان یک افسر نظامی بوده و ھنگام انجام خدمت کشته شدہ، پس نمیشود آن را ترور نامید۰ از دیدگاہ من، ترور مساویِ آن ھست که آدمی بدون لباسِ نظامی اسلحه یا بمب برداشته و به کشتارِ ملّتِ بیگُناہ بپردازد۰ خواھش میشود در گُزینش واژه ھا در سر مقاله موشکافی کنید۰

Comments are closed.