یک بانوی ایرانی شهروند اسرائیل به پاس خدمت به مهاجران تازه وارد، به دریافت مدال افتخار نائل شد

خانم اتی صیونیت هنگام دریافت تقدیر نامه از رئبس جمهوری در مراسمی که با مقررات کورونایی برگزار شد

یکی از بانوان جامعه ایرانیان شهروند اسرائیل، به پاس خدماتی که به مهاجرین تازه وارد در این کشور انجام داده، به دریافت مدال افتخار از دست مقام ریاست جمهوری نائل شد. خانم اتی صیونیت که خود در حکومت اسلامی ایران در زندان بوده و سه دهه پیش با اسرائیل مهاجرت کرده همراه با پنج تن دیگر از داوطلبان کمک به مهاجرین، به توصیه وزارت رفاه مهاجران در اسرائیل به دریافت این نشان افتخار نائل شد.

خانم اتی صیونیت که تا به حال سه کتاب درباره دوران زندان خود در ایران و زندگی ایرانیان به زبان عبری در اسرائیل انتشار داده، چهره ای شناخته شده و محبوب در میان ایرانیان اسرائیل است. او در گفتگو با رادیو پیام اسرائیل از جمله گفت:

علت زندانی شدن خانم صیونی و همسرش در ایران، نام آن ها یعنی “صیونی” برگرفته از واژه صیون می باشد که نشان وابستگی به ملت یهود و کشور اسرائیل است که در جهان از آن به نام “صیونیسم” یا “صهیونیسم” ذکر می کنند.

این مصاحبه تصویری را می توانید به طور کامل در وبسایت رادیو پیام اسرائیل ببنید و بشنوید.

هر سال صدها نفر از یهودیان سراسر جهان و حتی یهودیان آمریکایی به اسرائیل مهاجرت می کنند و در واقع، به سرزمین پدری خود باز می گردند. طبق قوانین اسرائیل، هر یهودی، از هر نقطه جهان که مایل به بازگشت به سرزمین پدری باشد، مورد استقبال قرار می گیرد.

در دو دهه اخیر، نزدیک به یک میلیون نفر از یهودیان از جمهوری های پیشین اتحاد شوروی به اسرائیل مهاجرت کرده و اکنون بخش برجسته ای از مردم این کشور را تشکیل می دهند. همچنین در این سال ها حدود یکصد هزار نفر از یهودیان کشور آفریقایی اتیوپی در آغوش ملت و جامعه اسرائیل قرار گرفته اند.

هزاران نفر از افراد داوطلب از سراسر کشور وظیفه راهنمایی این مهاجران را در گام های نخستین آن ها در اسرائیل همراهی می کنند.

باید یادآور شد که قوانین اسرائیل، فقط آزادی مهاجرت از سوی یهودیان پراکنده در جهان را شامل می گردد. همچنین، افرادی که به دین یهود گرویده اند، می توانند به اسرائیل مهاجرت کنند. ولی یهودی شدن مستلزم گذراندن یک دوره یک ساله آموزشی برای آشنا شدن و پذیرفتن شریعت دینی و آشنایی عمیق با مفهوم یهودیت و معتقدات آن می باشد. افرادی که این دوره را با موفقیت بگذرانند، باید مورد تایید مقامات رهبران دینی یهود در کشور خود قرار گیرند تا به آن ها اجازه مهاجرت داده شود.

اسرائیل به علت کوچک بودن کشور و محدودیت امکانات مالی، از پذیرفتن مهاجران غیر یهودی معاف است، زیرا همه منابع موجود، باید صرف جذب مهاجران یهودی از کشورهای خارج شود.

خانم اتی صیونیت با تقدیر نامه ای که از مقام ریاست جمهوری اسرائیل دریافت کرد، در تلار ضیافت ریاست جمهوری