یک بانوی جوان، برای اولین بار، فرماندهی یک اسکادران نیروی هوایی اسرائیل رابه عهده گرفت

سرگرد گاف الف نخستین فرمانده اسکادران در نیروی هوایی ارتش اسرائیل همخراه با فرزندان خود

برای نخستین بار در ارتش اسرائیل یک بانوی جوان و مادر دو دختر خردسال، به فرماندهی یک اِسکادران از هواپیماهای نظامی منصوب شد. این دستاورد سرگرد خلبان، بانو گاف الف در رسانه های همگانی اسرائیل بازتاب گسترده ای داشت و گام دیگری در راه تساوی حقوق کامل دختران و پسران در ارتش اسرائیل و در جامعه غیرنظامی تلقی شد.

سرگرد نیروی هوایی اسرائیل که حتی انتشار چهره او ممنوع است، فرماندهی اسکادران هواپیماهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل را به عهده خواهد داشت.

تلاش نیروی هوایی اسرائیل برای وارد کردن دختران به رشته های نظامی، از سال ها پیش آغاز شده بود و اکنون حدود سه سال است که چند دختر دوره آموزش خلبانی را با موفقیت گذرانده و به درجه خلیانی در نیروی هوایی رسیده اند. ولی اکنون این نخستین بار است که یک بانوی جوان، به درجه فرماندهی در نیروی هوایی می رسد.

اسکاران اطلاعاتی نیروی هوایی اسرائیل نخشون נחשון به مفهوم “دلاور” و یا “بهادُر” می باشد.

بانو گاف الف که ۳۴ سال دارد و حکم انتصاب خود به فرماندهی واحد اطلاعاتی نخشون را از دست فرمانده نیروی هوایی دریافت کرده، می گوید که از این دستاورد بسیار خشنود است، ولی می داند که مسوولیت سنگینی در برابرش قرار دارد و رسالت های متعدد در انتظار است.

رسانه های اسرائیلی نوشتند که سرگرد گاف الف تا کنون ماموریت محرمانه ای در نیروی هوایی انجام داده و خدمات با ارزشی داشته و شایسته رسیدن به این مقام است.

ارتش اسرائیل همچنان به تلاش خود ادامه می دهد تا دختران سرباز به همه مدارج ترقی، در حد توانایی های خود برسند.

2 دیدگاه‌

Comments are closed.