یک بانوی سیاستمدار حزب کارگر بریتانیا، رهبر حزب را به یهودستیزی متهم ساخت

یک سیاستمدار ارشد حزب کارگر بریتانیا، در جریان یک بحث درون حزبی، رهبر آن حزب را متهم ساخت که دارای گرایش های یهودستیزانه می باشد و در شأن حزب کارگر بریتانیا نیست که چنین رهبری داشته باشد.

خانم مارگارت هودج، از سران حزب کارگر بریتانیا و عضو پارلمان آن کشور، که خود یهودی است، در جریان مباحثات درون حزبی، خطاب به حِرمی کُوربین رهبر حزب گفت: «شما یک یهودستیز لعنتی هستید».

جرمی کوربین تا کنون بارها سخنانی بیان کرده که دارای گرایش های یهود ستیزانه بوده است. کوربین همچنین یکی از مخالفان شناخته شده اسرائیل محسوب می شود و تا کنون بارها از جانب طرفداران اسرائیل مورد نکوهش قرار گرفته است.

رهبر حزب کارگر بریتانیا شدیدا انکار می کند که دارای گرایش های یهود ستیزانه است و اختلافات خود با اسرائیل را نیز یک امر سیاسی و عادی می داند.

مباحثات درون حزبی هنگامی اوج گرفت که رهبران حزب کارگر حاضر نشدند تعریف های بین المللی را در مورد ماهیت یهود ستیزی بپذیرند و آن را مورد تائید رسمی قرار دهند.

خانم مارگارت هودج به جرمی کوربین همچنین گفت: «شما یک فرد نژادپرست هستید».

خودداری حزب کارگر بریتانیا از پذیرفتن تعریف بین المللی در مورد ماهیت یهودستیزی، با انتقادهای شدیدی در بریتانیا، و حتی در داخل حزب کارگر روبرو شد.