یک بانوی شطرنج باز ایرانی دیگر ناچار شد برای مسابقه با رقیب اسرائیلی، شهروندی ایرانی را ترک کند

 

یک شطرنج باز دیگر ایرانی، برای آن که بتواند در مسابقات بین المللی، با رقیب اسرائیلی بازی کند، ناچار شد از شهروندی ایران صرف نظر کند و خود را دارای تابعیت یک کشور دیگر معرفی کند.

این بار سخن از خانم غزل حکیمی فرد، شطرنج باز ۲۶ ساله ایرانی است  که در بازی شطرنج درجه “استاد بزرگ” دارد و ناچار شد شهروندی سوئیس را بپذیرد و از بازگشت به وطن خویش صرف نظر کند.

سوئیس معمولا به افراد خارجی بسیار دشوار تابعیت می دهد ولی از شهروندی این استعداد ایرانی استقبال کرد.

این چندمین بار است که ورزشکاران و شطرنج بازان زن و مرد ایرانی، برای آن که به دستور رژیم درباره ممنوعیت رویارویی با رقیب اسرائیلی گردن ننهند، به چنین کاری دست میزنند و به این ترتیب، ایران به تدریج نیروهای برتر خود را در زمینه های مختلف از دست می دهد.

خانم غزل حکیمی فرد تا کنون بارها در تیم شطرنج بازان ایرانی در مسابقات بین المللی شرکت داشته و از جمله در مسابقات بین المللی ده سال پیش برای ایران افتخار آفریده است.

در میان شطرنج بازان ایرانی که تابعیت بیگانه گرفته اند تا از ادامه هنر خویش محروم نشوند، علیرضا فیروزجا بود که درجه “سوپراستادی” در شطرنج را دارد و ناچار شد تابعیت فرانسوی بگیرد تا مجبور نشود از مسابقه با یک شطرنج باز اسرائیلی خودداری کند و به ادامه کار حرفه ای خود آسیب برساند.

مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را تصویب کرده که هدف از آن قطع هرگونه تماس و دیدار با دارندگان شهروندی اسرائیل است و در چارچوب آن، هر ورزشکار ایرانی که با یک رقیب اسرائیلی مسابقه دهد، اگر به ایران بازگردد، سخت مجازات خواهد شد.