یک بانوی  فعال مدنی و از معترضان بوکان برای تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد 

سازمان حقوق بشری هه نگاو خبرداد : فاطمە داوند، فعال مدنی و از معترضان بوکان، دستگیر و برای تحمل سه سال و ۹ ماه حبس صادره از سوی دادگاه انقلاب به زندان ارومیه منتقل شد.

هه نگاو نوشته است: این بانوی کرد، ۴۲ سالە و مادر سە فرزند است و روز شنبە ٢۵ آبان ٩٨  در شهر بوکان و در جریان اعتراضات سراسری بە افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە انتقال یافت، پس از ٢٠ روز بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد. او تا چهار ماه بعد در بازداشت موقت بود

هه نگاو در ادامه نوشته است: صدا و سیمای حکومت اسلامی فاطمه داوند، را به عنوان یکی از برپاکنندگان اعتراضات در بوکان معرفی کرد و اقدام به پخش اعترافات اجباری او در خصوص نقش‌آفرینی در برپایی اعتراضات کرد.

فاطمە داوند طی ماه‌های گذشته دوبار محاکمه شد؛ ابتدا در ١٧ بهمن ماه سال ١٣٩٨ بە اتهام به گفته آنان «بر هم زدن نظم و آسایش عمومی» بە پنج ماه حبس و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شد و سپس در  ٢٣ اردیبهشت ماه سال‌جاری، بە اتهام «اقدام علیە امنیت ملی» بە اشد مجازات یعنی پنج سال حبس محکوم شدە است.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اتهامات دیگری چون عضویت در حزب کوملە، محاربە، کشف حجاب، تبلیغ علیە نظام، توهین و ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی نیز به فاطمه داوند وارد کرده بودند که در دادگاه از این اتهامات تبرئه شد.