یک تروریست فلسطینی که قصد چاقو زدن به سربازان اسرائیلی را داشت، خنثی شد

پس از هفته ها آرامش در نقاط فلسطینی نشین، روز گذشته (یکشنبه) یک تروریست فلسطینی درصدد برآمد با چاقو قصد حمله به سربازان اسرائیلی را داشت، ولی با هشیاری سربازان، بلافاصله هدف قرار گرفت و پیش از آن که بتواند آسیبی برساند، خنثی شد.

این حادثه در نزدیکی آبادی های اسرائیلی موسوم به “گوش عتسیون” رخ داد که در فاصله چند کیلومتری از شهر حبرون (الخلیل) قرار دارد.

در این ناحیه که چهار آبادی اسرائیلی نشین وجود دارد، در سال های اخیر، بارها ستیز جویان فلسطینی قصد حمله به سربازان اسرائیلی و یا شهروندان غیرنظامی را داشته اند.

هفته پیش در داخل اسرائیل نیز یک چاقوکش فلسطینی قصد آسیب رسانی به شهروندان را داشت، ولی در اجرای قصد خود ناکام ماند.

هم اکنون در اسرائیل تعطیلات عید سوکوت، عید سایبان ها ادامه دارد و علیرغم برقراری قرنطینه، افراد بیشتری در خیابان ها و یا اماکن مقدس و نیایشگاه ها دیده می شوند و از این رو مقامات انتظامی اسرائیل به تدابیر گسترده تری دست زده و بر ابعاد هوشیاری و آمادگی خود افزوده اند.