یک جمعیت شناس ایرانی می گوید: طی پنج‌سال دو میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار بر جمعیت ایران  ،افزوده شد

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، از افزایش دو  میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار بر جمعیت ایرانی طی پنج‌سال خبر داد و  گفت که در سال ۱۳۹۰ جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر بود که در حال حاضر به حدود ۸۵ میلیون نفر رسیده است و درحالی که در سال ۱۳۹۵ ایران دارای ۲۴ میلیون خانوار بود اکنون این تعداد به ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است.

کاظمی‌پوردر ادامه افزود:  به افرادی که از حداقل یک نفر تا تعداد بالاتر در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و با هم‌ همخرج هستند «خانوار» و افرادی که اساس‌ تشکیل خانوار در آنها ازدواج است «خانواده» می‌گویند.

وی  گفت که بر این مبنا،  از ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار در ایران، حدوده ده تا پانزده درصد آن، معادل ۴ میلیون “خانوار” هستند و ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مورد نیز “خانواده”به شمار می‌آیند.

این جمعیت شناس گفت که بنابر آمارهای رسمی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر در «خانوار» و سایر جمعیت ایران در «خانواده» زندگی می‌کنند.