یک حزب افراطی در لهستان خواستار محاکمه رئیس جمهوری اسرائیل بر سر هولوکاست شد

در لهستان یک سازمان تعصب گرای ملی خواستار محاکمه و مجازات رئیس جمهوری اسرائیل پرزیدنت روبی ریولین، بر اساس قانون جدیدی گردید که ماه گذشته در پارلمان لهستان تائید و تصویب شد.

در این قانون آمده است که هرکس بگوید شهروندان لهستانی نیز با آلمان هیتلری همکاری می کرده و موجب قتل هزاران نفر یهودی در جنگ جهانی دوم شده اند، مرتکب جرم گردیده و شایسته محاکمه و مجازات است.

پرزیدنت ریولین که دو هفته پیش در یادروز هولوکاست، به لهستان رفت و همراه با هزاران تن از جوانان یهودی و غیریهودی از ۴۱ کشور در مراسمی که “راه پیمایی زندگان” نامیده شد شرکت کرد، به رئیس جمهوری لهستان پرزیدنت آندژ دودا  که برای ابراز همبستگی با ملت یهود، او نیز در این مراسم حضور داشت، به وی گفت که نمی توان تکذیب کرد که شمار زیادی از لهستانی ها با آلمان هیتلری همکاری می کرده اند. رئیس جمهوری لهستان نسبت به این سخنان میهمان اسرائیلی خود سکوت کرد. ولی اظهارات پرزیدنت ریولین در رسانه های لهستان در سطح گسترده انتشار یافت.

این سازمان افراط گرای ناسیونالیستی لهستان که “جنبش ملی” نامیده می شود، از دادستانی لهستان خواستار گردیده علیه رئیس جمهوری اسرائیل به خاطر سخنانش کیفرخواست صادر کرده و او را به محاکمه فرا خواند.

آگاهان می گویند که این سازمان افراط گرا، با مطرح ساختن از شکایت، قصد دارد بررسی کند که قانون جدید، چه حدودی را شامل می شود و کدامیک از اظهارات، می تواند جرم شناخته شود.

پرزیدنت ریولین در سخنرانی خود در اردوگاه مرگ آشوویتس در لهستان، که در آن حدود یک و نیم میلیون نفر انسان قربانی شدند، که بیش از یک میلیون نفر از آنان یهودی بودند، از جمله گفت که در لهستان زمینه مناسبی برای جنایات هیتلری علیه یهودیان وجود داشت و شاید به همین علت بود که هیتلر خاک لهستان را برای برپا ساختن اردوگاه های مرگ و کوره های آدم سوری مناسب دانست.

دولت کنونی لهستان ادعا می کند که در دوران جنگ جهانی دوم، خاک آن کشور توسط آلمان هیتلری اشغال شده بود و لهستانی ها نمی توانستند از اجرای تصمیمات هیتلر جلوگیری کنند. ولی یهودیان شهادت می دهند که در دوران جنگ، لهستانی های زیادی در شناسایی و بازداشت یهودیان و فرستادن آن ها به کورهای آدم سوزی نقش داشته اند – امری که دولت کنونی لهستان، با تصویب قانون جدید می کوشد از افشاگری در این باره جلوگیری کند.

4 دیدگاه‌

  1. مثلث یهودیان، صهیونیسم، هولوکاست آغازی بی پایان از بدو سفر پیدایش برشیت تاکنون است و مثلث ضد یهودیان، ضد صهیونیسم، ضد هولوکاست مستمراً به مثلث روح و جان بخشیده است و بر گفتگوها و مذاکرات مشروعیت دینی و سیاسی اعطاء کرده است پر برکت است.

  2. ما از خدامونه بریم از این مناقشه کنار ولی بعد ایران روم میاد سروقتت شک نکن باید مشکلتو آخرش با پسر عموت حل کنی اونور مسیحیت داره میشه مثل زرتشت ما میره پشت اسلام قرار میگیره و اسلامو محکم میکنه خیلی از ما هم قویتر فقط بعدش ما حالشو نداریم به خاطر شما رو در روی اونا قرار بگیریم من که ندارم

Comments are closed.