یک حزب راست گرای جدید در اسرائیل برپا شد که می گویند هدفش رقابت بر سر آرای راست گرایان در انتخابات آینده است

برخی تحلیلگران سیاسی در اسرائیل، برپایی حزب جدید را یک ترفند انتخاباتی می دانند که هدف آن، کشاندن گروه بیشتری از طرفداران غیرمذهبی حزب لیکود به سود خویش می باشند

یکی از سیاستمداران جنجالی جناح راست اسرائیل اعلام کرد که رهبری حزب کنونی را ترک می گوید و یک حزب جدید برپا می سازد. سخن از نفتالی بنت رهبر حزب هبیت هیهودی (خانه یهود) است که یک حزب راست گرای مذهبی محسوب می شود.

نفتالی بنت همراه با وزیر دادگستری و شخصیت هم حزبی خود خانم ایلت شاکد در یک همایش رسانه ای مشترک اعلام کردند که حزب کنونی را ترک می گویند و حزب دیگری با نام הימין החדש “راست نوین” برپا می کنند.

نفتالی بنت که تا کنون با اکثر وزیران کابینه ائتلافی وارد جدل شده و حتی نخست وزیر را بارها مورد انتقاد قرار داده، ارزوی خود را برای رسیدن به مقام نخست وزیری پنهان نکرده است.

اکنون نیز گفته می شود که هدف او از این اقدام، تضعیف کردن حزب لیکود به رهبری نتانیاهو می باشد.

نفتالی بنت و هم حزبی او خانم ایلت شاکد، چند دلیل عمده را برای ترک حزب هبیت هیهودی و برپایی حزب هیامین هِخاداش بیان کردند. بنت گفت که قصد آن ها برپایی حزبی که برچسب دینی نداشته باشد و افراد مذهبی و غیرمذهبی بتوانند در آن فعالیت کنند.

خانم شاکد گفت که او یک بانوی مذهبی نیست، گرچه همه موازین شرعی را رعایت می کند. نفتالی بنت نیز گفت که گرچه خود او دارای کیپا (عرقچین) می باشد، ولی در یک خانواده غیرمذهبی زاده شده و همسرش نیز مذهبی نیست.

او از این که در حزب هبیت هیهودی، خاخام های مذهبی درباره امور سیاسی تصمیم می گیرند ابراز ناخرسندی کرد.

خانم شاکد و آقای بنت تاکید کردند که در حزب جدید، هیچ تغییری در سیاست آنان نسبت به مساله فلسطینی ها و آینده صلح ایجاد نخواهد شد. بنت گفت که حزب جدید نیز با برپایی کشور مستقل فلسطینی مخالف است و سراسر این خاک را متعلق به یهودیان می داند. خانم شاکد نیز گفت که حزب جدید قاطعانه در برابر ترور فلسطینی ودادن امتیازات به حماس خواهد ایستاد.

برخی تحلیلگران سیاسی در اسرائیل، برپایی حزب جدید را یک ترفند انتخاباتی می دانند که هدف آن، کشاندن گروه بیشتری از طرفداران غیرمذهبی حزب لیکود به سود خویش می باشند. آن ها همچنین امیدوارند که برخی طرفداران احزاب راست گرای دیگر مانند “ییسرائیل بینتو” به رهبری اویگدور لیبرمن را نیز به سوی خود بکشانند.

یک شبکه خبری اسرائیلی گزارش داد که رهبران حزب هبیت هیهودی و حزب جدید، به طور محرمانه قرار گذاشته اند که پس از انتخابات، دوباره به یکدیگر بپیوندند و امید دارند که در آن صورت بتوانند از کرسی های بیشتری در انتخابات پیش رو برخوردار گردند.

آگاهان سیاسی می گویند که در انتخاباتی که قرار است حدود سه ماه دیگر برگزار شود، رقابت اصلی بین احزاب راستگرا می باشد.  ولی در همین حال، با ورود دو ژنرال پرنفوذ و محبوب به میدان سیاست، ممکن است احزاب میانه رو نیز بخشی از آرای طرفداران خود را به سود آنان از دست بدهند.

یک دیدگاه

  1. هر حزبی تاسیس شود باید در جهت سرافرازی و برکت و امنیت اسرائیل باشد و در کنار بنیامین نتانیاهو خدمت کند در غیر این صورت هیچ کس قادر نیست برنامه های اسمان یهوه را برای تحقق اسرائیل عظیم و سرافراز و پر برکت مختل کند . درود و برکت بر همه بنی اسرائیل و اسرائیل تا ابد

Comments are closed.