یک حقوقدان و تحلیلگر مسائل ایران، می گوید: خرسندی برخی مقامات ایران از پیروزی بایدن زودگذر است و مشکلات ایران ساختاری تر از آن هستند 

قاسم شعله سعدی حقوقدان و تحلیلگر مسائل ایران، مشکل بزرگ علی خامنه ای این است که اساساً او شهامت تصمیم گیری‌های بزرگ از جمله در قبال مسئله آمریکا را ندارد و حتی حاضر نیست در مواردی که ناگزیر از تصمیم‌گیری است مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.

او گفت: خامنه‌ای فرصت برجام را برای حل کلیه مسائل مربوط به مناسبات ایران و آمریکا از دست داد و با انتخاب جو بایدن امروز او باید در وضعیت بمراتب دشوارتری از نو در مقابل صورت مسئلۀ قدیمی رابطۀ ایران و آمریکا قرار بگیرد.

این حقوقدان و تحلیلگر مسائل ایران، افزود:  شکی نیست که تعیین سیاست‌های کلی نظام حکومت اسلامی ایران تنها بر عهدۀ خامنه‌ای، است و تا زمانی که او تصمیمی در اینباره نگرفته نمی توان از تمایل یا عدم تمایل رژیم ایران برای تعامل احتمالی با دولت آیندۀ آمریکا سخن گفت.

او گفت:  یک مشکل بزرگ علی خامنه ای این است که اساساً او شهامت تصمیم گیری‌های بزرگ را ندارد و حتی حاضر نیست در مواردی که ناگزیر از تصمیم‌گیری است مسئولیت تبعات آن را بپذیرد و برجام بارزترین مصداق این حقیقت است. آنچه این ویژگی را تشدید خواهد کرد نتیجۀ انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در خود ایران است که طی آن قدرت آنهم در دورۀ بی اعتباری اصلاح‌طلبان به انحصار کسانی در خواهد آمد که امروز کنترل مجلس را در دست گرفته‌اند.

قاسم شعله سعدی افزود:  که پیروزی جو بایدن دست کم این حُسن را داشته که به توهم تغییر رژیم ایران توسط دونالد ترامپ پایان داد که به دروغ خود را برانداز جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

او گفت:  با انتخاب بایدن این توهم نیز به پایان می‌رسد. تغییر در ایران باید به دست مردم این کشور و بدون دخالت خارجی صورت بپذیرد و مردم ایران نمی توانند بپذیرند که مثلاً جو بایدن یک حامد کرزی برای کشورشان تعیین کند.

شعله سعدی در جای دیگری از سخنانش دامنۀ عمل جو بایدن را در برچیدن تحریم ها علیه ایران بسیار محدود دانسته و گفته است : اولاً بسیاری از تحریم های آمریکا تصمیم‌های کنگرۀ این کشور هستند و ثانیا بسیاری از همین تحریم ها در جهت مقابله با تروریسم تصویب شده اند که حتی جو بایدن نمی تواند – به فرض اینکه بخواهد – به سهولت آنها را لغو کند.

او گفت:  خامنه ای بخواهد یا نخواهد در مقابل آمریکا به سازش یا “نرمش قهرمانانۀ” جدیدی تن بدهد در درجۀ اول به فشار اجتماعی بستگی دارد که به گفتۀ او امروز در ایران بسیار هم شدید است. همین فشار اجتماعی به گفتۀ او به سرسختی روح الله  خمینی خاتمه داد و او را ناگزیر از پذیرش پایان جنگ و قطعنامۀ ۵٩٨ شورای امنیت کرد و این اتفاق دقیقاً زمانی روی داد که همانند امروز بنیه اقتصادی ایران به زیر صفر فرو افتاده بود.

قاسم شعله سعدی، افزود: همین امروز اگر یک همه پرسی سالم در ایران برگزار شود حکومت اسلامی  ایران به زحمت پنج درصد آرای عمومی را کسب می‌کند و وضعیت فلاکت بار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که نیازی به توصیف ندارد.

او گفت که بر خلاف نرمش قهرمانانۀ منتهی به برجام، اینبار اگر خامنه ای در نتیجۀ فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناگزیر از نرمش قهرمانانۀ جدیدی بشود، باید این نرمش را در تمام زمینه ها انجام دهد و جام زهر را به طور کامل سر بکشد.

اشتباه بزرگ  رهبری  این است که او فرصت برجام و دورۀ ریاست جمهوری باراک اوباما را برای حل نه فقط مسئلۀ اتمی، بلکه کلیه مسائل مربوط به مناسبات ایران و آمریکا از دست داد و امروز باید در وضعیت بمراتب دشوارتری از نو در مقابل صورت مسئلۀ قدیمی ایران و آمریکا قرار بگیرد.