یک دانشجوی اسرائیلی، کارمند وزارت امور خارجه، برای سفر به ایران مورد تحقیق قرار گرفت

یک دانشجوی اسرائیلی که قبل از استخدام در وزارت امور خارجه اسرائیل، به ایران سفر کرده بود، تحت تحقیقات بخش بین المللی پلیس مبارزه با فساد، لاحوا ۴۳۳، و شین بت، سازمان اطلاعات و امنیتی داخلی اسرائیل، قرار گرفت.

در حالی که جلوی انتشار جزئیات تحقیقات درباره او گرفته شده است، پلیس گفت که ادعا می‌شود او وارد ایران شده و مدت کوتاهی قبل از شروع کار خود در وزارت امور خارجه اسرائیل، در آنجا اقامت داشته است.

این مرد در اوایل ماه گذشته با اعمال شرایط خاص و محدودیت‌هایی برای او، آزاد شد و پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی است و دادگاه در مورد کیفرخواست او تصمیم خواهد گرفت.

تا کنون، جزئیات بیشتری برای اطلاع عموم، در دسترس قرار نگرفته است.