یک دانشجوی ایرانی از دانشگاه کوییزلند استرالیا به ارسال تجهیزات راداری برای جمهوری اسلامی متهم شد

دانشجوی ایرانی از دانشگاه کویینزلند استرالیا به جرم ارسال تجهیزات راداری نظامی به جمهوری اسلامی متهم شناخته شده و تلاش دارد که از استرداد خود به ایالات متحده جلوگیری کند.

این تجهیزات راداری نظامی برای کمک به سران جمهوری اسلامی ارسال شده است.

رضا دهباشی ۳۸ ساله بدون هیچ گونه سابقه سفر به آمریکا از سوی مقامات ایالات  متحده به ارسال تجهیزات آمریکایی به جمهوری اسلامی برای تشخیص و شناسایی مسیر جنگنده یا موشک های رادارگریز متهم شده است.

به گزارش خبرگزاری ای بی سی نیوز آقای دهباشی ممکن است با یک محکومیت ۲۰ ساله برای این اتهامات وارد شده مواجه شود.

رضا دهباشی در روز پنج‌شنبه ۱۳ سپتامبر در استرالیا بازداشت شده و این در حالی است که دادگاه  با آزادی به قید وثیقه مخالفت کرده است.

این دادگاه قرار است ۲۵ اکتبر سوم آبان ماه درباره استرداد او به آمریکا تصمیم بگیرد.

.

دانشجوی ایرانی از دانشگاه کویینزلند استرالیا به جرم ارسال تجهیزات راداری نظامی به جمهوری اسلامی متهم شناخته شده و تلاش دارد که از استرداد خود به ایالات متحده جلوگیری کند.

این تجهیزات راداری نظامی برای کمک به سران جمهوری اسلامی ارسال شده است.

رضا دهباشی ۳۸ ساله بدون هیچ گونه سابقه سفر به آمریکا از سوی مقامات ایالات  متحده به ارسال تجهیزات آمریکایی به جمهوری اسلامی برای تشخیص و شناسایی مسیر جنگنده یا موشک های رادارگریز متهم شده است.

به گزارش خبرگزاری ای بی سی نیوز آقای دهباشی ممکن است با یک محکومیت ۲۰ ساله برای این اتهامات وارد شده مواجه شود.

رضا دهباشی در روز پنج‌شنبه ۱۳ سپتامبر در استرالیا بازداشت شده و این در حالی است که دادگاه  با آزادی به قید وثیقه مخالفت کرده است.

این دادگاه قرار است ۲۵ اکتبر سوم آبان ماه درباره استرداد او به آمریکا تصمیم بگیرد.