یک دیدگاه

  1. فریب این اتفاقات دست ساخته حاکمیت تندرو را نخورید حکومت ایران ماندگاری ابدی دارد و هرزمان اراده کند تمام افراد را در خیابنها توسط داعشیان داخلی قتل عام میکند. چگونه باور میکنید که این حکومت راضی به تغییر و رفراندوم شود درحالیکه تمام اروپا و روسیه و چین و ایالتهای امریکا و ترکیه و لبنان و عراق و کویت وقطر و ژاپن و کشورهای افریقایی و اسیایی را توسط عوامل خود تحت سلطه سیاسی داردو نقشه جدید بازگشت به ۱۴ قرن پیش برای بشریت را تدوین نموده و توسط گروهای داعش و طالبان و القاعده و بوکوحرام وحماس و حزب اله لبنان و حشدالشعبی که هزینه های کلانی بر کشور تحمیل میکنند اهداف خشونت بار خودرا بثمر میرساند

Comments are closed.