یک زندانی سیاسی: رژیم با رفتار وحشیانه نسبت به زندانیان سیاسی، می کوشد مردم را از مخالفت با رژیم باز دارد

در کنار گسترش تظاهرات قشرهای حقوق بگیر ایران، و از جمله فرهنگیان، کارگران و بازنشستگان که از تامین زندگی درمانده اند ادامه دارد، زندانیان سیاسی نیز بر دامنه عملیات اعتراض خود می افزایند و از جمله ، امروز خبر رسید که اعتصاب غذای نصرالله لشانی ادامه دارد.

او از یازده روز به اعتصاب غذا دست زده و می گوید که قوه قضائیه در حکومت ایران هیچ اختیاراتی از خود ندارد، بلکه به عنوان یک بازوی عملیاتی خامنه ای و توسط بازپرسان و شکنجه گران اداره می شود و دادگاه های رژیم و قضات آن، جنبه نمایشی دارند.

لشانی می گویید که سرنوشت تلاشگران سیاسی در زندان اوین رقت بار است و حکومت باید به این وضع پایان دهد. در موارد بسیاری گفته شده است که بازپرسان و شکنجه گران هستند که میزان مجازات یک تلاشگر سیاسی را برای قاضی تعیین می کنند.

یک زندانی سیاسی دیگر به نام سعید اقبالی نیز در پیامی که انتشار داد نوشت: رژیم با ایجاد ترس و هراس، می کوشد مردم را بترساند و با فرمانروایی خود ادامه دهد.

او که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود، در پیام خود نوشته است:  «حکومت انقدر بی رحم است که حتی اقشار کم درآمد اگر زبان به اعتراض بگشایند، با سرکوب و آزار روبرو می شوند. او نوشت: در چنین وضعی، مردم از زندگی واقعی به بهره هستند و در “توهم زندگی” به سر می برند.

او در پیام خود نتیجه گیری کرده و نوشته است: هر اندازه که مردم در برابر این سرکوبگری ها بیشتر سر خم کنند، رژیم قوی تر و خشن تر خواهد شد.

همزمان خبر رسید که یکی از چهارده تن امضا کنندگان توماری که خواستار کناره گیری خامنه ای شده بود، در شرایط بسیار بدی در زندان به سر می رد و وضع جسمی او وخیم است.

محیان شاهرودی که خواهان کناره گیری خامنه ای به خاطر بی کفایتی وی بوده، در گفتگوی تلفنی با همسرش، تعریف کرده که از امکانات درمان پزشکی محروم مانده و مدت ها او را در سلول انفرادی نگاه داشته اند. او گفت که دارای فشار خون بالا و عفونت و گردن درد شدید و خونریزی لثه شده است و امکان درمان او را نمی دهند.

او گفته که ادعای انتقالش به زندان انفرادی، ابتلا به کورونا بوده ولی همچنان در این وضع به سر می برد و بازپرسی ها توام با خشونت از وی ادامه دارد.

از مدت ها پیش جنبشی در ایران آغاز شده که هدف از آن اعلام بی کفایتی علی خامنه ای در مقام رهبر حکومت کنونی است. این جنبش موجب نگرانی شدید رژیم گردیده که با به کار بردن خشن ترین شیوه ها می کوشد از گسترش آن جلوگیری کند.

درباره وضع جسمانی و روحی بسیاری از زندانیان سیاسی و از جمله محمد نوری زاد و منوچهر بختیاری خبر موثقی در دست نیست.