یک سامانه خبری اسرائیلی نوشت که یکی از بهترین رزمندگان ارتش دفاعی اسرائیلی یک دختر مسلمان عرب است

این دختر سرباز که نام او اعلام نشده و تصویر او در رسانه ها انتشار یافته و لی قابل تشخیص هویت نیست می گوید که او خود را اسرائیلی کامل می داند و وظیفه دارد از امنیت این کشور دفاع کند

یک سامانه خبری اسرائیلی نوشت که یکی از بهترین رزمندگان ارتش دفاعی اسرائیلی یک دختر مسلمان عرب است که در یکی از واحدهای تکاوران ارتش اسرائیل خدمت می کند و در  ساعات خدمت یونیفرم به تن دارد وهنگامی که به خانه خویش می رود یونیفرم را از تن بیرون کرده و به جای آن حجاب کامل اسلامی به تن می‌کند.

این دختر مبارز نماز و روزه خود را به طور کامل به همانگونه که در آیین اسلام گفته شده است اجرا می کند.

این دختر سرباز که نام او اعلام نشده و تصویر او در رسانه ها انتشار یافته و لی قابل تشخیص هویت نیست می گوید که او خود را اسرائیلی کامل می داند و وظیفه دارد از امنیت این کشور دفاع کند.

این دختر سرباز بارها در تیم های نظامی که ماموریت بازداشت تروریست های فراری را داشته اند شرکت کرده و با لهجه کامل عربی و با صدای محکم از بلندگو تروریست های پنهان شده را دعوت  به تسلیم می‌کند.

او می گوید که  یونیفرم نظامی اسرائیل را بر تن می‌کند خود را یک میهن‌پرست واقعی می دانند که وظیفه او دفاع از امنیت کشور و  حفظ سلامت همرزمان خویش است که در این ماموریت با او شرکت دارند.

این دختر سرباز می‌گوید که فلسطینیان را هموطنان خویش  و حتی بستگان خود می دانند ولی در عین حال معتقد هستند که خود فلسطینیان هستند که این رنج و محنت را بر خود وارد آورده اند و به جای دوستی و همزیستی با اسرائیل و اسرائیلی آن راه ترور و کشتن شهروندان اسرائیلی را  در پیش گرفتند که این خود یکی از عوامل اصلی ‏ محنت و ذلت آنان می‌باشد.

اوبه خبرنگاران می‌گوید که به خوبی می‌داند که بسیاری از اعراب اسرائیلی با  این رفتار او مخالف هستند و حتی فاش می کنند که خانواده او او او در روستایی که زندگی می کنند و بارها مورد تهدید قرار گرفته است ولی او به راه خود ایمان دارد  و دفاع از اسرائیل را وظیفه ملی خویش می دانند.

این دختر ۱۹ ساله عرب نه تنها پنج بار در روز به طور مرتب نماز می گذارد بلکه در ایام ماه روزه رمضان درخواست می کند که شیفت کاری او در ساعت شب باشد تا در ساعت روز  که او روزه می باشد به فعالیت جسمی گسترده ای دست نزند.

در اسرائیل نه تنها دختران مذهبی می توانند  درخواست کنند که از خدمت نظام وظیفه معاف شوند بلکه به طور کلی  اعراب مجبور به خدمت در ارتش دفاعی اسرائیل نیستند ولی شمار زیادی از آنان به طور داوطلبانه  وارد ارتش می شوند و این خدمت را می گذارند و بی تردید خدمت دختران عرب و مسلمان در ارتش اسرائیل امری بسیار نادر است.