یک شبکه تلویزیونی اسرائیل: دو گروه تروریستی ایرانی در امارات عربی متحده بازداشت شده اند

یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گزارش داد که توطئه حکومت ایران برای انجام عملیات تروریستی در امارات عربی متحده و احتمالا آسیب رساندن  به جان گردشگران اسرائیلی شناسایی و خنثی شده و طی عملیات نیروهای اطلاعاتی و انتظامی آن کشور دو گروه بازداشت گردیده اند.

مقامات امارات عربی متحده و اسرائیل هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند و جزئیات موثقی درباره آن در دست نیست.

شبکه دوازده تلویزیون اسرائیل با انتشار این خبر اختصاصی، احتمال داد که احتمال دارد توطئه نامبرده با سالروز هلاکت قاسم سلیمانی در ارتباط باشد.

دو گروه تروریستی ایرانی در دو شهر دوبی و ابوظبی بازداشت شده اند. ولی شمار دستگیر شدگان مشخص نگردیده است.

اکثر گردشگران اسرائیلی که شمار آنان از بیست هزار نفر فراتر رفته در این دو شهر حضور دارند.

در گزارش آمده است که به احتمال قوی، بازداشت شدگان افراد سپاه قدس هستند. ولی مشخص نشده است که آیا آن ها اسلحه و دیگر وسایل ترور در اختیار داشته اند.

تصور می رود که حکومت ایران در حال حاضر به سکوت ادامه می دهد و حاضر به افشای جزئیات امر نیست.

روزنامه العربی الجدید چاپ امیرنشین قطر پیشتر در گزارشی نوشته بود که مقامات امارات متحده عربی، بیم دارند که سرزمین آن ها به میدان انتقام جویی رژیم ایران علیه ایالات متحده یا اسرائیل مبدل شود.

رژیم ایران، در هفته های اخیر ادعا می کند که گرچه هلاکت قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی صورت گرفت، و ایالات متحده مسئولیت آن را پذیرفت، ولی این هلاکت، با کمک اسرائیل و عربستان سعودی بوده است. رژیم با این ادعا می خواهد زمینه را برای عملیات تعرضی علیه این دو کشور فراهم سازد، زیرا توانایی آسیب رسانی به ایالات متحده را ندارد.

اکنون مدتی است که امارات عربی متحده ورود شهروندان ایرانی به آن امیرنشین را محدود و حتی تا حدودی ممنوع کرده است و معلوم نیست افرادی که بازداشت آن ها در گزارش شبکه تلویزیونی اسرائیل بازتاب یافته، از ایران آمده بودند و یا ماموران خفته ای بوده اند که اخیرا به آنها دستور ترور داده شده است.