یک عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران، در شمار زخمی شدگان تظاهرات مردمی اعلام شد

در حالی که علی خامنه ای در نخستین واکنش خود، مردم بپا خاسته ایران را “اشرار” توصیف کرده و آن ها را “کینه توز و انسان های ناباب” خوانده بود، امروز خبر رسید که که یکی از آسیب دیدگان، عضو تیم ملی کشتی آزاد بود که در جریان اعتراضات مردمی علیه حکومت ایران مجروح و بازداشت شده است

در گزارش دیگری گفته شده بود که بسیاری از جانباختگان، افرادی بین شانزده سال تا سی سال بوده اند. با آن که شمار زیادی از این جوانان فاقد شغل بودند، ولی بیکاری آنان تقسیر خود حکومت است که نتوانست شغلی برای آنان ایجاد کند.

گفته شده است که نوید زنگنه، عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراض‌های اخیر با تفنگ ساچمه‌ای هدف قرار گرفته است و پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شده است.

نوید زنگنه، عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران و دارنده مدال برنز مسابقات جهانی امید‌های مغولستان ۲۰۱۹، بعد از مجروح شدن با تفنگ ساچمه‌ای ماموران امنیتی در جریان اعتراض‌های ۲۵ آبان در محله خلیج فارس، منطقه ۱۸ تهران و مراجعه به بیمارستان، بازداشت شده و تاکنون خبری از او در دست نیست.

حکومت ایران با کشتارمردم بی دفاع و بازداشت و تهدید و سرکوب آنان سعی دارد که این خیزش مردمی را به کشورهای دیگر و عوامل به گفته آنان خارجی نسبت دهد .