یک عضو هیات علمی دانشگاه یزد هشدار داد: بزودی باید به سمت جیره بندی غذایی برویم

کاظم یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه یزد در نشست کانون تفکر اقتصاد این دانشگاه، در ارتباط با فقرغذایی، که مساله‌ای مهم در ایران است، گفت: «بزودی راهی نداریم باید به سمت جیره‌بندی غذایی برویم».

یاوری در ادامه با اشاره  به شوک‌های «بی‌سابقه به اقتصاد ایران» گفت: «شوک نفتی برای درآمد کشور و بحث کرونا برای مردم که در مواجهه با آن شغل خود را از دست داده‌اند و دیگری شوک ارزی و تورمی حاصل از آن به اقتصاد کشور وارد شده اما این شوک‌ها، متقارن نیستند و همه جامعه را به یک شکل تحت تاثیر خود قرار نمی‌دهند».

این عضو هیات علمی دانشگاه یزد  در ادامه افزود: «اگر بخواهیم برای اصلاح وضع، به سراغ سیاست‌های کلان برویم دست ما بسته است و در سطح کلان نمی‌توان کاری انجام داد و باید در سطح استان بتوانیم درآمد طبقاتی که ضربه خورده‌اند را بهبود ببخشیم که یکی از کارها تهیه بسته‌های کالایی با توجه به ارزش پول و با احتساب تورم برای قشر آسیب‌پذیر جامعه است».

همزمان حبیب انصاری، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد نیز در این جلسه به تشریح مطالعات اخیر موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی پرداخته و گفت: «در این مطالعه از ۷۰۰ هزار نفر که درخواست بیمه بیکاری داشتند، ۶۰ درصد آنان سرپرست خانوار بوده‌اند. در یک برآورد دیگر، ۵۸ درصد متقاضیان بیمه بیکاری، مسکن نداشته‌اند و حدود ۷۰ درصد اعلام کرده‌اند که در سه ماه گذشته، اصلاً گوشت در وعده غذایی آنها نبوده است و از این ۷۰ درصد نیمی از آنها اظهار داشتند که تقریباً طی یک سال، گوشت قرمز در وعده‌ای غذایی آنها نبوده است».

انصاری در ادامه افزود:   «این مطالعه سرعت تشدید مسئله را نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که فقر غذایی مساله مهمی است و پیش‌بینی در مورد آینده، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند».