یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : اگر آمریکا از خوی استکبار گری خود دست بردارد، شاید گشایشی شود

سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا درباره نتیجه انتخابات آمریکا  و تاثیر آن بر سیاست های ایران گفت:  نباید به نتیجه انتخابات آمریکا دل ببندیم چرا که بایدن هم با ترامپ تفاوتی ندارد.  اگر شاهد این بودیم که آن ها از خوی استکبار گری و به گفته وی تروریسم دولتی دست برداشتند و نرمشی نشان دادند شاید گشایشی رخ دهد.

او در حالی این سخنان را بیان می کند که علی خامنه ای درباره نتیجه انتخابات آمریکا گفته بود: : اینکه چه کسی رئیس جمهوری آمریکا بشود در سیاست ما تاثیری نمی‌گذارد.

همچنین  حسن  روحانی نیز گفت: مهم نیست دولت بعدی آمریکا دست چه کسی باشد، ما دشمنان را وادار می‌کنیم که قانون، مقررات و پیمان‌ها را اجرا کنند.

خانقاه ، افزود:  اگر رفتار دولت جدید آمریکا تغییر کند ایران نیز در سیاست های خود تجدیدنظر می کند؟ البته  دلبستگان به ترامپ و دلبستگان به بایدن در  داخل، هر دو اشتباه میکنند، رهبری  این موضوع را روشن کردند که سیاست آمریکا در قبال ایران و سیاست ایران هم در قبال آمریکا مشخص است.

او گفت: دولت بایدن هم  برای ما یک کشور و یک دولتی مانند دیگر دولت ها خواهد بود، متاسفانه حتی در دوره دموکرات ها همچون زمان ریاست جمهوری اوباما از این سیاست های خبیثانه خود دست برنداشتند؛ هر شخصی رئیس جمهوری آن ها باشد ابتدا منافع ملی خود را در نظر خواهد گرفت، چگونه می‌توان از اینکه کشوری مستقیما اعلام کند ما در ترور سلیمانی نقش داشتیم گذشت؟

این نماینده مجلس یازدهم گفت: اگر دولت جدید بایدن نرمشی نشان داد ، شاید  گشایشی رخ دهد، اما در هر حال امیدواری و دل بستن به نتیجه انتخابات آمریکا امری غلط است.