یک فرد مسلمان شده انگلیسی ماموریت یافته بود عابران در خیابان آکسفورد لندن را زیر بگیرد

جانی که تروریست مسلمان شده قصد داشت در آن با کشتار عابران بپردازد

چرا هر کس را که مسلمان می کنند، نخستین کاری که به او یاد می دهند، ترور و آدمکشی است؟ آیا آن ها در دین مبین اسلام که دین سِلم و همزیستی است، همین آدمکشی را یافته اند؟

خبر آن است که در بریتانیا یک جوان مسیحی به نام لوئیس لودلان جمله الله و اکبر را سه بار ادا کرد و به دین اسلامی مشرف شد و نسبت به داعش سوگند وفاداری کرد و ابراز همه گونه جانبازی نمود. ماموریتی که به او به عنوان یک جدید الاسلام محول گردید، آن بود که یک کامیون را بدزدد و در خیابان آکسفورد لندن که یکی از پررفت و آمد ترین خیابان های لندن است به سرعت حرکت کند و مردم را زیر بگیرد و آن ها را فدای اسلام کند.

این آقای لوئیس لودلانِ جدید الاسلام، تنها فردی نیست که هنوز مسلمان نشده، به او جنایت تعلیم دادند و یادش دادند که چگونه انسان های بیگناه و بی دفاع را بکشد. پیش از او، چند مورد دیگر نیز از این نوع رخ داده بود.

ولی در هر حال، داعش نخستین و تنها گروهی نیست که تعالیم اسلامی را در راه آدمکشی، و به قول خودشان در راه جهاد و شهادت، به کار می گیرد.

3 دیدگاه‌

  1. آنچه که این جانوران با نام اسلام علیه انسانها این جنایتها را مرتکب میشوند هیچگاه با حقیقتی که در اسلام و قرآن وجود دارد همخوانی ندارد . هر مسلمان دانا و آگاه میداند و هر روزه در نیایش خود خداوند را الحمد و سپاس میگوید که خداوند همه جهانیان است الحمدالله رب العالمین و نمی گوید الحمد الله رب المسلمین پس باید همه مردم را دوست بدارد . آیاتی مشترکا در تورات و قرآن وجود دارد که اگر کسی انسانی را بی گناه به قتل برساند مثل اینست که همه مردم جهان را به قتل رسانده و بلعکس اگر کسی انسانی را نجات دهد مثل آن است که همه مردم جهان را نجات داده است.

  2. اسلام دین نیست که شما آنرادین سلم وهمزیستی مینامید بلکه یک مکتب سیاسی است که درآن هدف (قدرت) وسیله راتوجیه میکند.
    آیاعیسی وموسی،زرتشت وبودا لشگرداشتند ولشگرکشی میکردند وانسان هارا به اسارت میبردند وگردن میزدند ؟؟

Comments are closed.