یک فرقه کوچک ولی بسیار تعصب گرای یهودی، می خواهد از گواتمالا به رژیم ایران پناهنده شود

اعلام این خبر که اعضای یک گروه بسیار متعصب مذهبی اسرائیل قصد دارد از گواتمالا به حکومت اسلامی ایران مهاجرت کند، نگرانی هایی در اسرائیل برانگیخته است. این نخستین بار نیست که متعصبان مذهبی موسوم به اولترا ارتودوکس می کوشند خود را به حکومت ایران نزدیک کنند و اسرائیل بیم دارد که اگر این افراد بخواهند به حکومت اسلامی ایران پناه برند، ممکن است یک مشکل بین المللی و یک دردسر بزرگ به وجود آید.

سخن از فرقه ای به نام Lewv Tahor   (قلب پاک) است که دارای اعتقادات مذهبی بسیار تعصب گرایانه هستند و قواعد و شریعت ویژه خود را دارند و یک گروه خشن با اعتقادات فتنه طلبانه ای توصیف شده اند که از جمله به خود اجازه داده اند به کودک ربایی دست بزنند و مرتکب تخلفات بزهکارانه شوند.

اعضای این گروه کوچک و تعصب گرا که در گواتمالا به سر می برند، اعلام کرده اند که قصد دارند از طریق اقلیم کردستان عراق خود را به ایران رسانده و تقاضای پناهندگی کنند.

در دوران احمدی نژاد نیست یک گروه از یهودیان بسیار متعصب به نام “نتورۀ کارتا” (پاسداران شهر) که تابعیت آمریکایی دارند، به تهران دعوت شدند و تنفر خود نسبت به اسرائیل را بیان داشته و مورد پذیرایی گرم مقامات رژیم قرار گرفتند که ارزش تبلیغاتی بسیار زیادی برای حکومت داشت.

افراد این گروه معتقدند که کشور باستانی اسرائیل باید از نو بنا گردد و یهودیان بتوانند در کشور خود، آزاد زندگی کنند. ولی این آرزو و امید باید توسط “مشیح” امام زمان یهودیان که در آینده ظهور خواهد کرد عملی شود و اسرائیل کنونی یک موجودیت نامشروع است که با برقراری قوانین سکولار، به درجه تکفیر رسیده و باید نابود شود.

اعضای فرقه قلب پاک که اکثرا دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی آمریکایی هستند نیز با انکار قوانین مدنی اسرائیلی، به آدم ربایی و بزهکاری های دیگر دست زدند و به علامت اعتراض راهی گواتمالا شدند و اکنون از آن جا می خواهند به رژیم ایران پناهنده شوند.

اکنون مدتی است که اسرائیل با دولت گواتمالا در تماس است که از خروج این افراد و سفرشان به اقلیم کردستان عراق جلوگیری کند. آن ها نامه دوستانه ای خطاب به علی خامنه ای نگاشته و رسما تقاضای پناهندگی کرده اند.

زنان این فرقه، همانند زنان طالبان و حکومت اسلامی ایران سراپا با پارچه سیاه خود را می پوشند و بدن و چهره آن ها در معابر عمومی کاملا پوشیده است. برخی اسرائیلیان، این زنان سیاه پوش را “یهودیان طالبانی” لقب داده اند.

اعضای این فرقه به صورت یک جامعه کاملا بسته عمل می کنند و هیچ یک از استانداردهای بین المللی و قوانین مدنی اسرائیل را نمی پذیرند.

رهبر این گروه چهار سال پیش در حال اجرای مراسم غسل در یک رودخانه در گواتمالا غرق شد ولی اعضای گروه همچنان به اقامت در گواتمالا ادامه دادند.

برخی اعضای این فرقه کوچک در دادگاه های اسرائیل به اِعمال خشونت، کودک ربایی و بزهکاری های دیگر محکوم شدند و از این رو آن ها راه گواتمالا را در پیش گرفتند و اکنون تقاضا پناهندگی در حکومت اسلامی ایران را دارند.

یکی از آیین های این فرقه کودک همسری است که در اسرائیل جرم سنگینی دارد.  به دنبال این محکومیت ها بود که اعضای فرقه به تدریج به کانادا نقل مکان کردند و پس از آن در گواتمالا مستقر گردیدند و اکنون می خواهند به حکومت ایران پناه ببرند. برخی خانواده های اسرائیلی که فرزندان آن ها توسط این فرقه فریب خورده و به گفته خانواده هایشان “ربوده” شده اند به دادگاه گواتمالا شکایت بردند و این رویداد رهبران فرقه را به این اندیشه انداخت که خود را از طریق اقلیم کردستان در عراق به ایران برسانند.