یک فرمانده نظامی اپوزیسیون سوریه: برخلاف ارزیابی در اسرائیل، حضور سپاه قدس همچنان برقرار است

گروه های اپوزیسیون سوریه ارزیابی می کنند که در ابعاد حضور نیروهای قدس در خاک سوریه تغییری حاصل نشده و اظهارات یک مقام ارشد اسرائیلی در این مورد درست نیست. این مقام که نخواسته بود نامش برده شود، هفته پیش گفته بود که به دنبال حملات مداوم نیروی هوایی اسرائیل و فشارهای نظامی، نیروی قدس از حضور خود در سوریه کاسته و شماری از نیروهای خود را بیرون برده است.

این ارزیابی مقام مزبور شگفتی برخی محافل امنیتی اسرائیل را برانگیخت که گفتند: کاهشی در حضور نظامی ایران در سوریه ملاحظه نشده است.

نفتالی بنت که در این روزها پست وزارت دفاع را باید به بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید تحویل دهد، هفته پیش گفته بود که اسرائیل ار مرحله جلوگیری از استقرار نیروهای قدس در سوریه فراتر رفته و اکنون هدف آن است که همه گروه های چریکی و نظامی وابسته به رژیم ایران، خاک سوریه را ترک گویند.

آشنایان امور در اسرائیل، این اظهارات نفتالی بنت را غیرواقعی دانسته و گفته بودند که دسترسی به چنین هدفی عملی نیست.

با این همه ارزیابی می شود که رژیم ایران به دنبال مشکلات مالی فزاینده، ممکن است برخی نیروهای خود را از سوریه فرا خوانده و یا از تعداد مزدوران خود مانند فاطمیون و زینبیون که به سوریه فرستاده شده اند، کاسته است.

یکی از فرماندهان اپوزیسیون نظامی سوریه علیه بشار اسد، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت که کاهشی در حضور نظامی نیروهای قدس در کشورش ملاحظه نمی شود.

این نظامی که فرماندهی چریک های مخالف رژیم در بخش شرقی سوریه به عهده دارد، از جمله گفت که رژیم ایران برنامه های دراز مدتی برای سوریه تهیه دیده و به این زودی ها آن سرزمین را ترک نخواهد گفت.

این فرمانده، که طبعا نخواست نامش برده شود، و صدایش با تغییراتی از برنامه تلویزیونی پخش شد، از جمله گفت که رژیم ایران اکنون مدتی است می کوشد بافت جمعیتی در سوریه را تغییر دهد. وی در توضیح این ارزیابی خود یادآور شد که گرچه حکومت سوریه در دست یک مسلمان علوی است، ولی اکثریت جمعیت سوریه را مسلمانان اهل تسنن تشکیل می دهند و رژیم ایران اکنون می کوشد شیعیان بیشتری را در سوریه استقرار دهد تا به این وسیله بر میزان نفوذ خود بیفزاید. علوی ها یکی از شاخه های اسلام اهل تشیع را تشکیل میدهند.