یک فلسطینی به ادعای مسؤولیت فرمانده ارتش اسرائیل در کشته شدن خانواده اش، به دادگاه هلند شکایت برد

ژنرال ذخیره بنی گانتس که پنج سال پیش رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود و اکنون رهبر حزب آبی و سفید می باشد

در اوج پیکار انتخاباتی در اسرائیل، یک گروه فلسطینی در صدد برآمد به هدف بدنام کردن اسرائیل و شخصیت های سیاسی و نظامی آن، به دادگاه هلند شکایت برد و یکی از مهمترین چهره های اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی متهم سازد.

سخن از یک فلسطینی وابسته به نهادهای تروریستی در غزه به نام اسماعیل زیاده می باشد که ادعا می کند در عملیات جنگی پنج سال پیش در غزه، پدر و مادر و چند تن دیگر از افراد خانواده او، در اثر آتشباری ارتش اسرائیل کشته شده اند. او از دادگاه هلند خواسته است که شخص ژنرال بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید را به پرداخت ششصد هزار یورو خسارت مالی محکوم کند.

اسماعیل زیاده ادعا می کند که قصد به دست آوردن ثروت ندارد و این پول را در راه ادامه فعالیت سازمان های ضد اسرائیلی هدیه خواهد کرد. ولی آگاهان می گویند که این، ترفند تازه ای از جانب سازمان های ترور فلسطینی برای مبارزه با شخصیت های اسرائیلی می باشد.

ژنرال گانتس در آن سال رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود و فرماندهی عملیات نظامی در داخل غزه را نیز به عهده داشت.

رهبر کنونی حزب آبی و سفید در واکنش به این شکایت در دادگاه هلند گفت که ارتش اسرائیل پاکترین ارتش دنیا در دوری جستن از کشتار شهروندان غیرمسلح و بی دفاع است و گر خانواده این فرد در عملیات جنگی کشته شده اند، گناهش متوجه سازمان های ترور فلسطینی می باشد که تا آن هنگام بیش از هجده هزار فروند موشک به سوی اسرائیل و به هدف کشتن شهروندان اسرائیلی شلیک کرده بودند و اسرائیل کاملا حق داشته است از خود دفاع کند.

حقوقدانان اسرائیلی که به این پرونده رسیدگی کردند، خطاب به دادگاه هلند گفتند که فاقد صلاحیت برای رسیدگی به چنین شکایتی علیه یکی از امیران ارتش اسرائیل هستند. آن ها در پاسخ خود نوشتند: همانگونه که دادگاه اسرائیلی حق ندارد یک افسر هلندی را محاکمه کند، هلند هم نمی تواند به محاکمه یک امیر ارتش اسرائیل بپردازد.

در گذشته نیز بارها علیه فرماندهان ارتش اسرائیل و یا شخصیت های سیاسی، شکایات مشابهی به دادگاه های بلژیک، هلند و کشورهای دیگر ارائه شده که همه آن ها جنبه تبلیغاتی داشته و عملا اجرا نشده است.

گفتنی است که تا کنون هیچکس علیه سرکردگان سازمان های ترور فلسطینی که عاملان اصلی جنایت بوده و هستند، به دادگاه های بین المللی شکایت نکرده است.