یک قایق پناهجویان با ۹۱ سرنشین که برخی از آن ها ایرانی بودند، در دریای مدیترانه ناپدید شده است

یک قایق لاستیکی با بیش از نود سرنشین در آب های دریای مدیترانه ناپدید شده که احتمال می رود شماری از آنان پناهجویان ایرانی بودند که می کوشیدند از طریق لیبی و آب های مدیترانه خود را به یک کشور اروپایی برسانند. معمولا مسافران این گونه قایق های بسیار آسیب پذیر پناهجویان آفریقایی هستند ولی در گزارش ها آمده است که شماری از مسافران قایق ناپدید شده، ایرانی هستند. هنوز اطلاعات بیشتری درباره هویت پناهجویان در دست نیست.

این قایق سیزده روز پیش با ۹۱ مسافر سواحل لیبی را ترک گفت، ولی با گذشت این زمان هنوز از سرنوشت آن و مسافرانش خبری در دست نیست. محل حرکت این قایق بندری در فاصله پنجاه کیلومتری از شهر طرابلس بوده است.

نهاد رسیدگی به پناهجویان در سازمان ملل اعلام کرد که با حرکت این قایق از ساحل لیبی، خبر آن را دریافت کرده ولی از آن پس اطلاعی از سرنوشت مسافران آن نرسیده است. این نهاد گفت که پناهجویان، ساعاتی پس از آن که وارد آب های دریا شدند، یک پیام اضطراری برای آن نهاد فرستاده و تقاضای کمک کردند، ولی اثری از آن ها یافت نشده است.