یک مقام حقوقی رژیم خواهان بازگشایی پرونده قتل فجیع شیرمحمد علی در زندان فشافویه شد

کمالی پور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت:  « قتل شیرمحمدعلی در زندان توسط دو قاتل سابقه دار آن هم به وسیله ضربات چاقو، در زندانی که همیشه ماموران حضور دارند قابل درک نیست 

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار رسیدگی فوری به پرونده قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه شد .

کمالی پور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت:  « قتل شیرمحمدعلی در زندان توسط دو قاتل سابقه دار آن هم به وسیله ضربات چاقو، در زندانی که همیشه ماموران حضور دارند قابل درک نیست  باید بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه قصور احتمالی مأموران و انگیزه قاتلان از این اقدام مجرمانه مشخص شود».

وی افزود: « بارها این موضوع که بند زندانیان خطرناک باید از سایر زندانیان جداسازی شود، مطرح شده و چنین اتفاقاتی در زندان‌ها حتی یک مورد هم تبعات جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت».

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:  «باید معلوم شود که آلت قتل چطور وارد محیط بسته زندان شده است و باید به طور جدی با متخلفان این پرونده بررسی شود وقوه قضاییه برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی به فکر باشد ».

آخوند حمید شهریاری معاون قوه قضائیه ۲ سال پیش گفته بود که  ۲۲۵ هزار نفر در کشور زندانی داریم که از نظر تعداد زندانی، هشتم جهان هستیم که این آمار زیبنده کشور نیست.

کمالی پور گفت: «در کل کشور تنها ۱۸ زندان استاندارد وجود دارد  وسایر زندان‌‎ها شرایط مناسبی ندارند و حجم بالای جرایم کیفری می‌‎طلبد که دستگاه قضایی فکری اساسی برای تکرار این ماجراها داشته باشد».

“علیرضا شیرمحمدعلی” زندانی ۲۱ ساله در زندان فشافویه مورد حمله دو قاتل سابقه دار قرار گرفت و با بیش از ۳۰ ضربه  چاقوبه قتل رسید رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی حکومت در این باره گفته است: «حمله و مجروح کردن شیرمحمدعلی زندانی فشافویه در ۹۰ ثانیه رخ داد ه است ».

2 دیدگاه‌

  1. آخوند حمید شهریاری معاون قوه قضاییه: تعداد درست زندانی درکشور ماتم زده ایران ۲۲۵/۰۰۰ نفرنیست بلکه حداقل ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ نفرمیباشند که اسیر و زندانی ملایان بیشعور و داعش فکر به مدت چهل سال شده اند. کمی ریاضیات بخوان. درضمن از نظر تعداد زندانی هشتم جهان هم نیستیم بلکه مقام اول را درکل جهان کسب کرده ایم و این تعداد با وجود نامبارکتان روز بروز درحال افزایش است و جزء افتخارات جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.

  2. ازروشهای جاری ومرسوم درزندانهای کل کشور میتوان به: تهیه وفراهم کردم مقدمات مصرف و توزیع مواد افیونی نام برد که زندانیان را به کام مرگ تدریجی ووابستگی بکشاند. روش دیگر انداختن یک یا دو سرنگ آلوده قبلاً مصرف شده درمیان زندانیان است که بتوانند با آن مواد را تزریق کنند ودرنتیجه همگی یا از ایدز بمیرند ویا ازهپاتیت سی تلف شوند ودست آخرهم میگویند که خودشان مردند. روش دیگر بازگذاشتن دهان ودست وعمل وحتی درب زندانیان پر خطر واعدامی است برای یک زندانی اعدامی فرقی نمیکند که یکنفر را کشته است ویا چند نفر را برای وی فقط یک اعدام نهایی مطرح واجرا خواهد شد بنابراین با ترفند ووعده دروغین تخفیف دراعدام وی ویا آزادی مشروط وی فرد خاطی جانی روانی را مجبور به انجام قتل جدیدی میکنند که عملاً درمورد این فرد مظلوم ۲۱ ساله جاری وانجام شده است ودرنهایت فرد/افراد مجرم وقاتل بازبه همان حکم اعدام سابق خودشان باقی مانده اند وطراحان وتشویق کنندگان آن که از عوامل داخل زندان وبازجویان وبازپرسان وحتی قاضی پرونده میباشد درامان الهی وصحت وسلامت تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران زنده مانده وفارغ ازهرگونه مجازات بوده وهستند وخواهند بود وکمترین مجازاتی برایشان متصور نمیباشد. به امید آزادی کامل تمامی زندانیان سیاسی درایران که حداقل ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر را شامل میشودهرچی زودتر هستیم.

Comments are closed.