یک نشریه آمریکایی از ابعاد کمک نظامی اسرائیل به بخشی از رزمندگان سوریه پرده برداشت

دختر سرباز اسرائیلی به دخترک سوری که در شمار پناهجویان است، نوشیدنی می دهد

اسرائیل همیشه گفته است که در جنگ سوریه دخالت نمی کند و در نزاع بین جناح های جنگنده، بیطرفی خود را حفظ می کند. ولی یک نشریه معتبر آمریکایی نوشت که اسرائیل در طول دو سال گذشته مقادیری جنگ افزار و تجهیزات و آذوقه در اختیار اهالی سوری در مجاورت مرزهای اسرائیل قرار داده تا از نزدیک شدن گروه های تروریستی مانند داعش به مرز اسرائیل جلوگیری کنند.

گزارش های مشابه در سال گذشته نیز منتشر شده بود. ولی نشریه “فارین پالیسی” (سیاست خارجی) این بار اطلاعات جامع تری عرضه کرده است.

مقامات اسرائیلی می گویند که این اقدامات به مفهوم دخالت اسرائیل در جنگ داخلی سوریه نبوده، بلکه هدف آن تامین امنیت اسرائیل است – همانگونه که اکنون نیز، اسرائیل در هر فرصتی تاکید می کند که با ادامه استقرار نیروهای تحت فرمان رژیم ایران در سوریه کنار نخواهد آمد.

در گزارش فارین پالیسی آمده است که اسرائیل دست کم دوازده گروه اوپوزیسیون سوریه را زیر چتر حمایت خود گرفته و به آن ها پول و اسلحه می رساند و نیازهای آن ها را تامین می کرد تا با گروه های اسلامی افراطی مبارزه کنند و نگذارند که آن ها به مرز اسرائیل نزدیک شوند.

به نوشته فارین پالیسی، یک ماموریت عمده دیگر این چریک های محلی سوری آن بود که نگذارند افراد سپاه قدس و یا دیگر نیروهای وابسته به رژیم ایران، به مرز اسرائیل در بلندی های گولان نزدیک شوند.

در ادامه گزارش آمده است که اسرائیل به هریک از رزمندگان سوریه ماهیانه ۷۵ دلار حقوق می پرداخت و همه نیازهای تسلیحاتی و تدارکاتی آن ها را نیز تامین می کرد. اسرائیل همچنین مقادیری پول نقد در اختیار این جنگجویان قرار می داد که بتوانند در بازار سیاه، اسلحه خریداری کنند.

اسرائیل همچنین به عنوان یک اقدام بشردوستانه هزاران تن از غیرنظامیان سوری را که در جنگ داخلی زخمی شده بودند، به اسرائیل آورد و در بیمارستان های خود، آن ها را به طور رایگان درمان کرد.

به نوشته فارین پالیسی، بخشی از جنگ افزارهایی که اسرائیل در اختیار جنگجویان محلی در سوریه قرار داد، شامل تیربار سبک و سنگین، خمپاره انداز بوده است. خودروها نظامی اسرائیل در ساعات شب این جنگ افزارها را وارد خاک سوریه کرده و به شورشیان تسلیم می کرده اند.

مقامات رسمی اسرائیل، هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.

رزمندگان سوریه ضد حکومتی، کاربرد سلاح های اهدایی اسرائیل را فرا می گیرند