یک نماینده مجلس ادعا می کند که اجرای تحریم ها علیه پتروشیمی عملی نیست. این ادعا بی اساس است

یک نماینده مجلس ادعا می کند که اجرای تحریم ها علیه پتروشیمی عملی نیست. این ادعا بی اساس است

مقامات حکومت اسلامی ایران همچنان ادعا می کنند که تحریم های ایالات متحده علیه صنایع پتروشیمی ایران نمی تواند عملی گردد، زیرا ایران راه های گوناگونی برای دور زدن آن در اختیار دارد. عین الله شریف پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این دیدگاه گفت: برخلاف تجارت نفت، رصد کردن خریدار و فروشنده محصولات پتروشیمی قابل رصد کردن نیست و ایران مشتریان خود را دارد و علیرغم تحریم آمریکا، این بازار را از دست نخواهد داد.

کارشناسان امور این شیوه استدلال را نادرست می دانند. زیرا ایالات متحده با امکانات اطلاعاتی خود و رصد کردن تجارت بین المللی، می تواند خریداران عمده صنایع پتروشیمی ایران را شناسایی کند و به آن ها هشدار دهد.

استدلال شریف پور آن است که حمل نفت با کشتی های بزرگ انجام می گیرد و مسیر آن و بندری که در آن جا محموله خود را خالی می کند، به آسانی قابل شناسایی است. ولی به ادعای وی، این چنین ردگیری در مورد صنایع پتروشیمی وجود ندارد.

او گفت که هر شرکت خارجی می تواند با شیوه های مختلف به خرید صنایع پتروشیمی ایران ادامه دهد و تحریم های آمریکایی را دور بزند. ولی این ادعا فاقد پشتوانه می باشد، زیرا هر معامله کلانی، قابل ردگیری می باشد – مگر آن که فروش محصولات در ابعاد بسیار محدود و یا توسط طرف ثالث صورت گیرد، که احتمال ردیابی آن نیز وجود دارد.

این نماینده مجلس، با خشم از اقدام آمریکا، اعلام تحریم علیه فرآورده های پتروشیمی را “جنگ روانی” دانست و آن را “اوج خباثت” نامید و گفت که با این رفتار آمریکا، جایی برای مذاکره بین دو کشور باقی نمی ماند.

شریف پور در حالی اقدام تنبیهی ایالات متحده را “خباثت آمیز” می نامد که هدف از آن، پایان بخشیدن به فتنه گری های رژیم ایران در منطقه و جهان بوده است.

آگاهان امور می گویند حتی اگر رژیم ایران بتواند به فروش فرآورده های پتروشیمی ادامه دهد، هنوز این مشکل باقی می ماند که پول آن را چگونه به ایران باز گرداند.