یک نماینده مجلس: اقتصاد از کنترل خارج شده، روحانی هم چون اختیاری ندارد خودش را در نهاد ریاست‌جمهوری حبس کرده است

اقبال شاکری، نماینده مجلس، در ارتباط با وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت:  به علت بی برنامگی در حکومت بازار از تسلط و کنترل دولت خارج شده است، حسن روحانی هم خودش را در نهاد ریاست‌جمهوری حبس کرده و بیرون نمی‌آید.

شاکری افزود:  «قدرت خرید مردم نسبت به سال ۹۸، به یک سوم کاهش یافته است»، و دولت هم برای ترمیم کاهش قدرت خرید مردم و برون رفت از وضعیت فعلی ندارد.

این نماینده مجلس گفت که در حال حاضر دلال‌ها بازار را مدیریت می‌کنند و هیچ فرد یا سازمانی بر این اوضاع نظارت و کنترل ندارد اقتصاد کشور به گونه اداره می‌شود که ضد مردم است.

پیشتر نیز جناح تندرو حکومت اعلام  کرده بود که شعار اصلی مجلس یازدهم «نجات اقتصاد ایران» است. اما اکنون شاکری  نمایندگان این جناح با گذشت چند ماه از فعالیت این دوره از مجلس یازدهم گفت که برخی مدیران دولتی انتظار دارند که مجلس برنامه ارائه کند تا آنها اجرا کنند تا از شرایط فعلی خارج شویم، در صورتی که مجلس ناظر است و باید دولت برنامه ارائه دهد و مجلس بر آن نظارت کند.