یک نماینده مجلس: روحانی و برادرش قشم را به منطقۀ غارت اموال عمومی بدل کرده اند

کوتاه مدتی پس از پند و اندرز علی خامنه ای درباره احترام به روحانی، احمد مرادی نماینده مجلس، حسن روحانی، و برادر وی، حسین فریدون، را متهم کرد که با گماردن یک مجرم قضایی به عنوان مدیر عامل منطقۀ آزاد تجاری قشم آن را به “حیاط خلوت” خود و کانون “غارت بیت المال” بدل کرده اند.

احمد مرادی  گفت: دلیل اصلی درخواست تحقیق و تفحص از منطقۀ آزاد تجاری قشم را فساد فزاینده ای است  که در سال های اخیر بویژه در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی در این منطقه صورت گرفته است.”

او سپس افزود که “از نظر مردم و جامعه انگیزه ای برای برخورد و مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی مدیران این منطقه وجود ندارد” که توانسته اند تا امروز از طریق “لابی گری” و “رانت” مانع از تحقیق مجلس در خصوص فساد و بی قانونی در این منطقه شوند.

مرادی حسن روحانی را متهم کرد که برغم آگاهی اش از “پروندۀ چند میلیاردی اختلاس و سوءاستفادۀ مالی” مدیر عامل منطقۀ آزاد تجاری قشم “سرنوشت این منطقۀ بسیار مهم را به چنین فردی سپرده” است.

او همچنین “نقش حسین فریدون برادر رئیس جمهوری را در انتصاب مدیرعامل قشم بی نظیر” خواند و سپس افزود که همۀ ساکنان محلی و بومی می دانند که در نتیجۀ این انتصاب “قشم نه مرکز تولیدی و صنعتی بلکه حیاط خلوت حسن روحانی و نزدیکان اش  و برخی مدیران ارشد دولتی است” و هم اکنون به “جولانگاه تصرف بیت المال” و “خوش خدمتی به افراد خاص” بدل شده است.