یک نهاد رسمی بریتانیا احتمال یهودستیزی از جانب رهبر حزب کارگر را مورد بررسی قرار می دهد

 

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر که روی سنگ قبر تروریست فلسطینی به خاطر کشتار ورزشکاران اسرائیلی گل نثار کرده بود

برای یافتن پاسخ به این پرسش که آیا حزب کارگر بریتانیا از سیاست های یهودستیزانه پیروی می کند، یک نهاد حقوق بشر در لندن تحقیقاتی را در این زمینه آغاز می کند تا مشخص شود که آیا رهبر حزب کارگر، یهودیانی را که در این حزب عضویت و فعالیت دارند، مورد تبعیض قرار می دهد.

در ماه های اخیر فاش شده که جِرِمی کُوربین رهبر حزب کارگر، در گذشته طرفدار تروریسم فلسطینی و عربی در کشتار مردم اسرائیل بوده و حتی در یک مورد، به روی سنگ قبر یک تروریست فلسطینی که ورزشکاران اسرائیلی را در چهل و نه سال پیش در المپیاد مونیخ به قتل رسانده بود، دسته گل قرار داده است.

همچنین، جرمی کوربین در چند مورد سخنان خصمانه ای علیه یهودیان بیان داشته و شماری از سیاستمداران یهودی در حزب کارگر، او را به اظهارات یهودستیزانه و تبعیض علیه یهودیان متهم ساخته اند.

نهادی که قصد بررسی این پرسش ها را دارد، یک تشکیلات رسمی و دولتی در بریتانیا محسوب می شود و طبق قانونی که سیزده سال پیش به تصویب رسید برپا شده، ولی به صورت یک نهاد کاملا مستقل عمل می کند.

یک دیدگاه

Comments are closed.