یک نهاد مذهبی آمریکایی نیز با کمک اسرائیل، به درمان زخمی های جنگ سوریه پرداخته بود

پزشکان آمریکایی در یاری رسانی به مردم جنگ زده سوریه

اسرائیل فاش ساخت که در سال های اخیر نه تنها خود برای یاری رسانی به مردم جنگ زده سوریه که در نزدیکی مرز اسرائیل زیست می کنند تلاش کرده، بلکه به شماری از نهادهای غیرانتفاعی و بشردوستانه خارجی نیز امکان داده از طریق خاک اسرائیل وارد سوریه شده و به اعطای کمک بپردازند.

در یک گزارش گفته شده که اسرائیل از جمله برای شماری از پزشکان داوطلب آمریکایی امکاناتی فراهم ساخت که بتوانند وارد خاک سوریه شوند و به درمان مجروحین و بیماران بپردازند. این پزشکان داوطلب، که جان خود را به خطر انداختند، عضو یک سازمان مسیحی از فرقه انجیلی ها بودند. این فرقه در ایالات متحده طرفداران بسیار دارد و قاطعانه از دولت پرزیدنت ترامپ نیز پشتیبانی می کند.

هفته پیش فاش شد که ارتش اسرائیل در دوسال گذشته هزاران تن مواد خوراکی و همچنین دارو و تجهیزات برای مردم آسیب دیده سوریه، در نزدیکی های مرز اسرائیل فرستاده است. همچنین در سال های اخیر بیش از سه هزار تن از زخمی های جنگ داخلی در سوریه به اسرائیل آورده شده و مورد درمان قرار گرفته اند.

داوطلبان کلیسای انجیلی ایالات متحده که نهاد غیرانتفاعی آنها “هدیه بدون مرز” نام دارد، می گویند که در طول فعالیت انسان دوستانه خود در خاک سوریه توانسته است به جراحات صدها نفر از مردم غیرنظامی سوریه  رسیدگی کنند و شماری از آنان را از مرگ حتمی نجات دهند.

این کمک های انسان دوستانه از جانب اسرائیل و سازمان های بشردوستی آمریکایی در حالی به عمل آمده که ارتش سوریه صدها هزار نفر از شهروندان آن کشور را به قتل رسانده و روی زنان و کودکان بشکه های مواد انفجاری پرتاب کرده است.

پیروان کلیسای انجیلی در ایالات متحده از طرفداران جدی اسرائیل نیز به شمار می آیند.