یک نوجوان افراطی اسرائیلی، به اتهام قتل غیرعمد یک بانوی فلسطینی، مورد محاکمه قرار می گیرد

دادستانی اسرائیل، به احتمال قوی نوجوانی را که در زندان است، به قتل غیرعمد متهم خواهد ساخت

آگاهان در اورشلیم می گویند که دادستانی کل اسرائیل تصمیم گرفته یک نوجوان یهودی را با این اتهام که موجب قتل یک بانوی فلسطینی شده مورد محاکمه قرار دهد. این اتهام مربوط به حادثه تاسف باری است که حدود سه ماه پیش در یکی از جاده های کرانه غربی روی داد و موجب قتل آن بانو گردید.

پلیس اسرائیل وقوع این حادثه را به چهار تن از نوجوانان تعصب گرای یهودی نسبت می دهد. ولی در حال حاظر، تنها یک نفر از آن ها محاکمه خواهد شد، زیرا مدارک یا شواهد کافی برای متهم ساختن سه تن دیگر وجود ندارد و آن ها از زندان آزاد شده اند.

در جریان این حادثه، احتمال چهار نوجوان یهودی تخته سنگی را از بلندی به سوی جاده غلطاندند که به شیشه جلوی یک اتومبیل فلسطینی در حال گذر اصابت کرد و با شکستن شیشه، داخل اتومبیل شد و مادری را که در صندلی جلو نشسته بود کشت، ولی به همسرش که رانندگی می کرد، آسیبی وارد نشد.

دادستانی اسرائیل، به احتمال قوی نوجوانی را که در زندان است، به قتل غیرعمد متهم خواهد ساخت. مدرک ظاهرا موثقی که دادستانی در اختیار دارد، آثار دی ان اِی نوجوان زندانی روی سنگی است که موجب کشته شدن آن بانو گردید.

ولی وکلای مدافع و خانواده آن جوان ادعا می کنند که ممکن است این مدرک به طور اتفاقی بوده است. زیرا نوجوانان یک مدرسه مذهبی اولترا ارتدوکس در نزدیکی آن بیشه بازی می کرده اند و ممکن است به این سنگ دست زده باشند.

خانواده این نوجوان و همه اطرافیانش اتهامات نسبت داده شده را قاطعانه رد می کنند.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که این نوجوانان، که در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری زیست می کنند، به آتش زدن پرچم اسرائیل نیز دست زده و حتی در داخل ستاره داود، نقش صلیب شکسته افزوده بودند.