یک هفته مانده به پایان مهلت قانونی، هنوز برپایی کابینه آینده اسرائیل قطعی نشده است

در اسرائیل، یک هفته به پایان مهلت بنیامین نتانیاهو برای برپایی دولت آینده باقی مانده و با آن که ظاهرا همه چیز برای اعلام تشکیل کابینه تقریبا آماده است، ولی هنوز اطمینانی وجود ندارد که در مدت مقرر، این امر جنبه عملی به خود بگیرد.

یکی از موانعی که ممکن است از فردا به وجود آید، شکایاتی است که به دیوان عالی اسرائیل از جانب شهروندان شده که سه موضوع اساسی را در بر می گیرد و حکمی که دیوان عالی صادر کند، ممکن است موجب دگرگونی سیاسی نیز بشود و موانع تازه ای برای تشکیل دولت آینده به وجود آورد.

در یکی از شکایت نامه ها گفته شده که از نظر اخلاقی و اصولی، فردی که کیفرخواست علیه او صادر شده و باید دادگاهی شود، حق ندارد مامور تشکیل کابینه جدید گردد.

در این مورد مشاور حقوقی ارشد کشور رای داده که طبق قوانین پایه در اسرائیل، که شبیه قانون اساسی در کشورهای دیگر است، در این مورد مانعی وجود ندارد و نتانیاهو می تواند ماموریت تشکیل کابینه آینده را به عهده گیرد.

در شکایت نامه دوم آمده است که فردی که علیه او کیفرخواست صادر گردیده و باید محاکمه او آغاز شود، حق به دست گرفتن ریاست دولت را ندارد. در این مورد نیز قانون پایه در اسرائیل، بسیار روشن عمل کرده و در آن خوانده می شود که اگر علیه یک وزیر کیفرخواست صادر شود، او باید از وزارت کناره گیری کند. ولی اگر کیفرخواست علیه نخست وزیر باشد، تا هنگامی که او به طور نهایی و قاطع، در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شناخته شود، می تواند به سمت خود ادامه دهد.

ولی شکایت سومی که قرار است دیوانعالی به آن رسیدگی کند، ممکن است موانع جدی در راه برپایی دولت آینده ایجاد کند. در این شکایت گفته شده که بعضی از توافق ها بین نتانیاهو و بنی گانتس در مورد نهادهای حکومتی و به ویژه ایجاد تغییرات در وزارت دادگستری، مخالف قانون است و باید باطل شود.

در توافق بین لیکود و آبی و سفید، مواردی گنجانده شده که به سود نتانیاهو، در رابطه با پرونده کیفری او تلقی شده و از جمله شیوه گزینش قضات جدید، که ممکن است هدف از آن تامین منافع نتانیاهو بوده و دیوان هالی خواستار باطل کردن آن شود.

قرار است در یک هفته ای که به برپایی دولت آینده باقی مانده، قانونی در پارلمان اسرائیل به تصویب نهایی برسد که تقسیم دوران نخست وزیری بین نتانیاهو و گانتس را نهایی کند. به موجب توافقی که بین طرفین امضا شده، مقام نخست وزیری در یک سال و نیم نخست زمامداری، در دست نتانیاهو خواهد بود و گانتس پس از او، به مدت یک سال و نیم پست نخست وزیری را در دست خواهد داشت و یک سال باقیمانده به دو شش ماه بین طرفین تقسیم خواهد شد.