یک هیات بزرگ روحانیون شیعه و سنی امیرنشین بحرین، برای اولین بار از اسرائیل دیدن می کند

پس از آن که خبر دیدار یک هیات بزرگ مذهبی امیرنشین بحرین از اسرائیل انتشار یافت، حسن نصرالله سرکرده گروه حزب الله لبنان از فلسطینیان خواستار شد این افراد را “سنگسار” کنند. در اسرائیل گفته شد که دیدار این هیات می تواند گام دیگری در راه عادی سازی روابط بحرین با اسرائیل باشد. در این هیات بیست و پنج نفری، روحانیون شیعه و سنی بحرین، همراه با روحانیون مسیحی و هندو و سیک عضویت دارند. ولی هیچ نماینده رسمی دولت بحرین همراه آنان نیست.

بحرین که در برابر تهدیدهای شدید حکومت ایران قرار دارد، بارها گفته است که با اسرائیل ستیزی ندارد و حتی خواهان نوعی روابط با این کشور است. منابع سیاسی اسرائیل گفتند که این دیدار می تواند گام دیگری در راه عادی سازی مناسبات فیمابین باشد.

حکومت ایران اکنون چند سال است می کوشد با تحریک شیعیان بحرین به شورش علیه رهبران اهل تسنن، بر آن سرزمین مسلط شود و یا حکومتی به روی کار آورد که شیعه باشد و از تهران دستور بگیرد.

یکی از اعضای هیاتی که به اسرائیل آمده، به خبرنگاران گفت که ملک حمد بن عیسی آل خلیفه، سلطان بحرین به شهروندان آن جزیره اجازه داده است که آزادانه از اسرائیل دیدن کنند.

“رابای آوراهام کوپر” روحانی یهودی آمریکایی که عضو سازمان ضد نازی “ویزنتال” در آن کشور است گفت که او شش ماه پیش با پادشاه بحرین دیدار داشته و حمد بن عیسی صریحا به او گفته است که بحرین حاضر نیست به تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه اسرائیل بپیوندد.

حسن نصرالله سرکرده گروه حزب الله لبنان از سفر روحانیون بحرینی به اسرائیل ابراز خشم کرد. نیمی از افراد این هیات، مسلمانان شیعه و سنی هستند که در بحرین زاده شده اند و بقیه آن ها زاده کشورهای دیگر بوده و اکنون تابعیت بحرینی دارند.

نصرالله از فلسطینیان خواستار شد افراد این هیات را “سنگسار” کنند. سرکرده گروه تروریستی حزب الله ادعا کرد که این افراد نمایندگان واقعی مردم بحرین نیستند، بلکه حکومتی را نمایندگی می کنند که ملت بحرین را سرکوب می کند.

حکومت ایران اکنون چند سال است یک کارزار سیاسی و تبلیغاتی گسترده را علیه رهبران بحرین هدایت می کند و از ملایان شیعه که علیه خاندان حاکم بر آن سرزمین سخن گفته اند و برخی از آن ها به دوره های زندان محکوم شده اند پشتیبانی فعال می کند.

حسن نصرالله که خواستار سنگسار کردن میهمانان بحرینی شده است، هفته پیش نیز در واکنش به اقدام پرزیدنت ترامپ در رابطه با اورشلیم، فلسطینی ها را به آغاز انتفاضه دیگری علیه اسرائیل فرا خوانده بود.